4 случай/я за
Успенски Порфирий

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Драганов миней от XIII век 2

… Три листа от ръкописа са взети от от Порфирий Успенски по време на неговото пребиваване в …

… Откъснат от Порфирий Успенски от Зографската част и станал част от неговата сбирка преди да бъде вместен в основното събрание на …

Dragan.xml

Радомиров псалтир от XIII век 2

… Сравнително добре запазен ръкопис. Към края листовете за замърсени, със следи от влага, някои листове в средата са поокъсани. Липсват доста листове: 2 листа в началото, 40 листа между л. 5 и 6, 1 лист между 68 и 69, между лл. 133 и 134 – три листа (един от тях е в сбирката на Порфирий Успенски в РНБ, Санкт Петербург), между 171 и 172 - лист. …

П. Успенски е написал: …

Radomir_ps.xml