3 случай/я за
Веркович Стефан

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Отбелски триод от втората половина на XIII в. 1

… , днес Албания, където е намерен. Ръкописът попада в ръцете на Стефан Веркович през 1873 година.…

Orbel_tr.xml

Изборно евангелие от XIII–XIV в., РНБ Q.п.I.43 1

… Ръкописът е бил притежание на българския фолклорист, етнограф и археолог Стефан Веркович (1821 – 1893 г.). …

RNB_QpI43.xml

Слепченски апостол от XII в. 1

… . През 1877 г. Стефан Веркович го изнася в Русия. …

Slepch_ap.xml