1 случай/я за
Аргиров Стоян

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Аргиров триод от края на XII – началото на XIII в. 1

… Листовете са доставени от Стоян Аргиров, а л. 29 и л. 34, са подарени от …

Arg_tr.xml