Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Евангелие и апостол Карпински от края на XIII – началото на XIV век, ГИМ, Хлуд. № 28 1

… (л. 165 – 168б), текстът прекъсва на началото на 11-то евангелие. Текстът на л. 62б (долната половина) – 63б е дописан с полуустав през ХV в. На л. 26б със сръбски полустав от ХV/ХVІ в. е написана „молитва над пет хляба“ и молитва на лития. Апостол – четения за цяла година (л. 169б – 237), …

GIM_Hlud_28.xml

Изборен апостол от от XIII в., Манастир Хилендар, SMS. 104 1

… л. 1 – Предговор към Апостолските деяния, без заглавие. Л. 2 – Деяния на Апостолите и послания; л. 218 – разпоредба на четенията. Л. 237 – различни Апостоли, прокимени и др. Липсват сръбски светци. …

Hil_Slav_104.xml

Маноилов апостол от втората половина на XIII в. 1

… Съдържа четива от пълен изборен апостол: л. 2а-2б - апостолски четива за 35-та седмица след Петдесетница, за събота и неделя Сиропустни и за 1 събота от Великия пост…

Man_ap.xml