2 случай/я за
Prophetologion

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Хлудов (Лобковски) паримейник от 1294–1320 г., ГИМ, Хлуд. № 142 1

… Съдържа откъси от Стария Завет (паримии), предназначени за богослужебно четене по време на по-главните църковни празници.…

GIM_Hlud_142.xml

Григоровичев паримейник от XII–XIII век, РГБ Григ. № 2 1

… В сегашния си вид съдържа паримийните четива за …

RGB_Grig_02.xml