4 случай/я за
Testamentum nouum: Actus et Epistulae

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Каракалски апостол от началото на XIII в., Манастир Каракала, Slav. 1 1

Деяния и послания на апостолите за цялата година, подборно представени в непоследователен ред.…

Karak_Slav_1.xml

Охридски апостол от XII–XIII век, РГБ Григ. № 13 1

… Съдържа откъси от апостолските Деяния и Послания, предназначени за четене по време на богослужението. В края му има църковен календар (…

RGB_Grig_13.xml

Слепченски апостол от XII в. 1

Деяния и послания на апостолите за цялата година, разделени на седмици и дни. Славянски имена на месеците. …

Slepch_ap.xml

Апостол изборен от началото на XIII век, Зогр. 14 1

Деяния на апостолите и послания за цялата година, разделени на седмици и дни. Непълен календар на светците.…

Zogr_0014.xml