Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Търновско евангелие от около 1274 г., HAZU III.a.30 1

Четириевангелие

HAZU_IIIa30.xml

Четириевангелие (откъслек) от от XIII в., Манастир Хилендар, SMS. 43 2

… Част от Евангелие

Четириевангелие с …

Hil_Slav_043.xml

Мариинско евангелие от втората половина на X век 1

… Съдържа текста на четиримата евангелисти Първоначално ръкописът съдържа пълния текст на четиримата евангелисти. Листовете на Миханович съдържат Мт 5: 23 до 6: 16. Останалата част от текста на четириевангелието се намира в московската част на ръкописа. . …

Mar.xml

Дечанскo евангелие от втората половина на XIII век, РНБ Гилф. № 4 1

Четириевангелие

RNB_Gilf_04.xml

Зографско евангелие от X век, РНБ Глаг. № 1 1

… Съдържа текста на четиримата евангелисти – от Матей 3: 11 до края на Йоан, а също така синаксар и …

RNB_Glag_01.xml

Свърлижко евангелие от 1279 г., САНУ № 63 1

Четириевангелие и …

SANU_63.xml

Добромирово евангелие от края на XI век 1

Четириевангелие. Съдържа евангелието на част от евангелието на Матей, и текстовете на евангелията от Марко, Лука и Йоан. Синкасар на добавените листове през XIV в.…

Dobrom.xml