2 случай/я за
Euangelia matutina XI

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Евангелие и апостол Карпински от края на XIII – началото на XIV век, ГИМ, Хлуд. № 28 1

… (л. 139 – 165). Евангелия утренни неделни (л. 165 – 168б), текстът прекъсва на началото на 11-то евангелие. Текстът на л. 62б (долната половина) – 63б е дописан с полуустав през ХV в. На л. 26б със сръбски полустав от ХV/ХVІ в. е написана „молитва над пет хляба“ и молитва на лития. …

GIM_Hlud_28.xml

Ватикански палимпсест от X – XI век, Vat. Gr. 2502 1

… , съдържа 12-те страстни евангелия и Утринните възкресни евангелия; в долния слой на част от листовете се открива гръцки палимпсест и евентуално още един славянски (кирилски)…

Vat_Gr_2502.xml