Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Евангелие и апостол Карпински от края на XIII – началото на XIV век, ГИМ, Хлуд. № 28 1

Евангелско четиво за цяла година (л. І, 1 – 138б), …

GIM_Hlud_28.xml

Радомирово евангелие от XIII в., HAZU III.b.24 1

Евангелие изборно

HAZU_IIIb24.xml

Евангелие Кохно от втората половина на XII в. 1

Изборно евангелие. Започва с четения от Четвъртата Неделя на Пасха. Съдържанието на ръкописа се прекъсва на заглавието на Богоявлението.…

Kohno_ev.xml

Боянски палимпсест от XI век, РГБ Григ. № 8 1

… Започва с Евангелските четива след Петдесетница и прекъсва на четивото за 13 октомври. Ръкописът включва синаксар и миней. В края на ръкописа има непълен …

RGB_Grig_08.xml

Изборно евангелие от XIII–XIV в., РНБ Q.п.I.43 1

… л. 1 – 147 – текстовете на Евангелието – апракос без начало, започват с четенията по средата на четвъртата седмица на Великден. Л. 147б – 183 – евангелски четения, разпределени по реда на месецеслова от септември до началото на месец март. …

RNB_QpI43.xml

Свърлижко евангелие от 1279 г., САНУ № 63 1

… и изборно евaнгелие (фрагменти) …

SANU_63.xml

Ватикански палимпсест от X – XI век, Vat. Gr. 2502 1

Кратко изборно евангелие (от т. нар. съботно-неделен тип); освен четирите основни синаксарни цикли и …

Vat_Gr_2502.xml

Асеманиево евангелие от втората половина на X век, Cod. Vat. Slav. 3 1

… Първата част на ръкописа е изборно евангелие по реда на съботните и неделните четения, като се започне от …

Vat_Slav_03.xml