Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Четириевангелие от XIII–XIV век, Матенадаран, Слав. фраг. № 2 1

… Съдържа евангелието от Лука

Maten_Slav_fr_02.xml

Дечанскo евангелие от втората половина на XIII век, РНБ Гилф. № 4 1

Евангелието от Лука

RNB_Gilf_04.xml