Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Дечанскo евангелие от втората половина на XIII век, РНБ Гилф. № 4 1

Евангелието от Матей

RNB_Gilf_04.xml