3 случай/я за
Octoechus

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Октоих Струмишки за 5–8 глас от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 136 1

… Съдържа служби от октоиха на пети - седми глас; Препис на …

GIM_Hlud_136.xml

Октоих Хлодов за 6–8 глас от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 23д 1

… Съдържа служби от октоиха на шести - осми глас.…

GIM_Hlud_23d.xml

Евангелие и апостол Карпински от края на XIII – началото на XIV век, ГИМ, Хлуд. № 28 1

… Няколко книжовници. Л. 26б е писан със сръбски полуустав от ХV – ХVІ ; л.62б, 12 ред – 63б са написани с по-дребен почерк от ХV в. Октоихът е писан с дребен полуустав от двама книжовници. …

GIM_Hlud_28.xml