3 случай/я за
Psalterium

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Дечански псалтир от XIII век, РНБ Гилф. № 17 1

… Текст на Псалтира, разделен на катизми. Пред началото на всяка катизма са сложени славословия, тропари и молитви. Чин на Полунощница и няколко канона…

RNB_Gilf_17.xml

Радомиров псалтир от XIII век 1

Псалтир. Съдържа два кратки предговора, Псалмите (края на псалм 124, както и 125 и 126 псалми, включително три тропара и молитва след всеки раздел на Псалтира), деветтe библейски песни, „Слово егда Саул гонеше Давида“, полунощната служба и два богослужебни показалеца. …

Radomir_ps.xml

Псалтир от края на XIII или началото на XIV век, Зогр. 295, Вф.I.1070 1

Псалми с тропари и молитви след катизмите. Части от псалтирния текст от 15, 16, 17 катизми…

Zogr_0295.xml