1 случай/я за
Synaxarium

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Пролог Хлудов от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 191 1

Пролог за цялата година, запазени са месеците от октомври – август. Разказ за византийците християни убити от българите по време на войната между Никифор I и българския цар Крум, 811 г. Памет на …

GIM_Hlud_191.xml