3 случай/я за
Triodion

Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Триод Хлудов от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 133 1

Постен и …

GIM_Hlud_133.xml

Триод Хлудов от втората половина на XIII век – XIV век, ГИМ, Хлуд. № 138 1

Постен триод с паремийни четения и празнични слова; комбинация от два източника в Слово за слизане на Христос в ада (Кл. Иванова)…

GIM_Hlud_138.xml

Аргиров триод от края на XII – началото на XIII в. 1

… Фрагмент от Постен и …

Arg_tr.xml