Дечанско евангелие от втората половина на XIII в.

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Индивидуално название: Дечанско евангели. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека Сигнатура: Гилф. 4.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 209 ff. 250 x 170 mm (листове);
Състояние: Добро. Между л. 86 – 87 има пропуск; на л. 86б текстът е прекъснат.
Оформяне на страницата: 1 кол., 28 реда на страница;
Мастило: Черно, киновар, зелена и жълта боя
Украса

Ранен балкански стил (л.3, 51б, 86, 142б) – заставки и инициали от типа на „плетеницата“. Иницалите са във византийски геометричен стил.

Книжовници
А. книжовник
Писмо:

Кирилица. Устав, среден прав

Език

Български

Съдържание

л.1б – 2б – съдържание на евангелието от Матей. Л. 3 – 51 – Евангелието от Матей. Л. 51б – съдържание на евангелието от Марк. Л. 52 – 84б – Евангелието от Марка. Л. 84б – 86 – съдържание на Евангелието от Лука. Л. 86 – 142 – Евангелието от Лука. Л. 142б – съдържание на Евангелието от Йоан. Л. 186б – Евангелието от Йоан. Л. 186б – 199б – Разпределение на евангелските четения по дни и седмици на Великия пост. Л. 199б – 209 б – Месецеслов. Отбелязани са празничните дни на Йоан Рилски (19.Х.), Сава Сръбски (14. І.) и Кирил Философ (14. ІІ.).

Допълнения
Приписка на книжовника: Сла(в͠) св͠рьшителю б͠ꙋ в вѣ(к͠) амнь
История
Дата на написване: 13. век, втора половина. Материали, съпътстващи ръкописаПри залепване на горната корица с молив (XІX век) е отбелязано: Горiоч, а на л. 1 с черно мастило - Дечани. Произход: На гърба на горната корица на подвързията има екслибрис от А. Ф. Хилфердинг, който показва, че ръкопис № 4 е придобит през 1857 г.: в монастырѣ Дечанахъ въ Старой Сербiи. . Постъпване в библиотеката: В РНБ ръкописът постъпва през 1868 г. в състава на събранието на ръкописите на А. Ф.Хилфердинг. .
Допълнителни сведения

Копия

Дигитално копие в Руската национална библиотека

Библиография