Триод Хлудов от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 133

Общо наименование: Триод. Конкретно наименование: Триод постен. Конкретно наименование: Триод цветен. Индивидуално название: Хлудов триод. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Държавен исторически музей Сбирка: Алексей И. Хлудов Сигнатура: № 133.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 191 ff. 365 x 210 mm (листове);
Тетради: При подвързването е променена последователността на листовете – към 188-те листа, описани от Попов, в началото са добавени три листа от същия кодекс, следват л. 7 – 8, 1 – 6, 9 и т. н. по старата номерация (в средата на горното поле), въведена е нова последователна номерация на листовете от 1 до 191 в горното поле вдясно.
Състояние: Задоволително. Без начало. Между 7 и 8 листа са изрязани 2 листа. Лист 1 е изрязан отдолу. Л. 2 и 3б частично не се четат. На л. 48 има дупка. Л. 158 – изрязано външно поле.
Оформяне на страницата: 1 кол.,
Мастило: Черно; киновар и жълта боя.
Украса

Плетенични заставки. Инициалите са от тератологичен стил, има и плетеници.

Подвързия

Подвързията е от ХІХ в. Релефна кожа с кожени закопчалки.

Книжовници

Няколко книжовници

Съдържание

Постен и цветен триод (л. 1 – 179). Допълнителни статии: троични 1 – 8 глас (л. 179 – 180). Служби за избрани празници (л. 180 – 190б), канон с молебен към Бога за дъжд (л. 191 – 191б). Сред църковните песнопения в него има и части от богослужебни канони, съчинени от Константин Преславски.

Допълнения
  • (1r) . Записка с турски букви (тайнопис?)
  • (ff. 1r, 5r). По-късни бележки от емоционален характер
  • () . Проби от перо.
  • (4r, долно поле) . С молив е отбелязано: „Марковъ монастырь“.
  • (54r) . Полуизтрита записка от ХV в., в която се споменават Мстислав Граматик и Ондроник
  • (ff. 155v, 187r). записките са изтрити
История
Дата на написване: 13. век, край. Произход: Ръкописът е намерен от А. Хилфердинг в Марковия манастир в Северна Македония; първоначално е бил в неговата сбирка, № 121.. Постъпване в библиотеката: А. Хилфердинг предава ръкописа на колекционера Алексей Иванович Хлудов в чиято сбирка в музея се съхранява и днес..
Допълнителни сведения

Копия

Образци от ръкописа на страниците на Държавния исторически музей в Москва.

Библиография