Октоих Струмишки за 5–8 глас от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 136

Общо наименование: Октоих. Конкретно наименование: Октоих за 5–8 глас. Индивидуално название: Струмишки октоих. Индивидуално название: Хлудов октоих. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Държавен исторически музей Сбирка: Алексей И. Хлудов Сигнатура: № 136.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 84 (2 л. хартия + 82 пергамент) ff. 240 x 165, 170 mm (листове);
Състояние: Задоволително. Началото, краят и много листове в средата липсват. Лист 2 е от XV в. – хартия
Оформяне на страницата: 1 кол.,
Мастило: Тъмнокафяво; киновар
Украса

Заставки плетенични, инициали в геометричен и византийски стил.

Подвързия

От ХVІI в.

Книжовници

Няколко книжовници

Съдържание

Съдържа служби от октоиха на пети - седми глас; Препис на Климентови песнопения за Йоан Предтеча и ап. Петър и Павел.

История
Дата на написване: 13. век, край. Материали, съпътстващи ръкописаОт ръката на А. Хилфердинг: Октоих Струмницкий Произход: Намерен през 1868 г. от Александър Хилфердинг в гр. Струмица, Северна Македония.. Постъпване в библиотеката: През 1872 година ръкописът е предаден на колекционера Алексей Иванович Хлудов в чиято сбирка в музея се съхранява и днес..
Допълнителни сведения

КопияЕлектронно копие (няколко снимки) в интернет: Държавния исторически музей в Москва.

Библиография