Пролог Хлудов от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 191

Общо наименование: Пролог. Конкретно наименование: Пролог прост за цялата година. Индивидуално название: Хлудов пролог. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Държавен исторически музей Сбирка: Алексей И. Хлудов Сигнатура: 191.
Кодикологични данни
Пергамент и хартия. Бомбицин (л. 1-90) и пергамент (л. 191-218) Листове: 218 ff. 255 x 170 mm (листове);
Състояние: Задоволително. Началото, краят и много листове в средата липсват.
Оформяне на страницата: 1 кол.,
Мастило: Тъмнокафяво; киновар
Украса

аставки плетенични, двойноконтурни инициали в геометричен и византийски стил.

Подвързия

От ХV в.

Книжовници

Един почерк

Съдържание

Пролог за цялата година, запазени са месеците от октомври – август. Разказ за византийците християни убити от българите по време на войната между Никифор I и българския цар Крум, 811 г. Памет на Методий Моравски.

Допълнения
  • (88v) . Бележки от преписвача
  • Бележки на гръцки език
История
Дата на написване: 13. век, втора половина – 14. век, начало. Произход: Принадлежал е на А. Хилфердинг, № 24.. Постъпване в библиотеката: А. Хилфердинг предава ръкописа на колекционера Алексей Иванович Хлудов в чиято сбирка в музея се съхранява и днес..
Допълнителни сведения

Копия

Образци от ръкописа на страниците на Държавния исторически музей в Москва.

Библиография