Евангелие и апостол Карпински от края на XIII – началото на XIV век, ГИМ, Хлуд. № 28

Общо наименование: Евангелие и Апостол. Конкретно наименование: Евангелие изборно пълно и Апостол изборен. Индивидуално название: Карпинско евангелие и апостол. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Държавен исторически музей Сбирка: Алексей И. Хлудов Сигнатура: № 28.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 313 ff. 232 x 165 mm (листове);
Състояние: Задоволително. Без начало и край. Липсват няколко листа по средата.
Оформяне на страницата: 1 кол.,
Мастило: Светлокафяво; черно; киновар.
Украса

Заставки от балкански и старовизантийски тип. Иницалите са от старовизантийски, преходен, балкански и тератологичен стил.

Подвързия

Дъски, обвити в кожа от ХV в.

Книжовници

Няколко книжовници. Л. 26б е писан със сръбски полуустав от ХV – ХVІ ; л.62б, 12 ред – 63б са написани с по-дребен почерк от ХV в. Октоихът е писан с дребен полуустав от двама книжовници.

А. книжовник
(Евангелие) .
Писмо:

Кирилица. Устав

Език

Български

Среднобългарски правопис
Б. книжовник
(Апостол) .
Писмо:

Кирилица. Полуустав

Език

Български

Среднобългарски правопис
Съдържание

Евангелско четиво за цяла година (л. І, 1 – 138б), месецеслов (л. 139 – 165). Евангелия утренни неделни (л. 165 – 168б), текстът прекъсва на началото на 11-то евангелие. Текстът на л. 62б (долната половина) – 63б е дописан с полуустав през ХV в. На л. 26б със сръбски полустав от ХV/ХVІ в. е написана „молитва над пет хляба“ и молитва на лития. Апостол – четения за цяла година (л. 169б – 237), месецеслов (л. 273 – 301б). Апостолски четения за разни случаи (л. 301б). На л. 302 – указател на прокимните с алилуларии по гласове, без начало, започва от 2-ри глас и завършва с 8-ми. На л. 303 – 313 – блажени – 1– 8 глас от ХІV в.

Допълнения
  • (Вътрешна страна на подвързията) . С устав е написано: „евангелие в пост велики и апостоли“.
  • (І) . Проби от перо и „№15“ (с молив).
  • (169v) . Полуизтрита по-късна приписка с уставни указания за четения на неделните евангелия и указател на гласовете към неделните евангелия.
  • (302r) . Според добавена през XV или XVI в. бележка е бил дарен на Карпинския манастир „Въведение на Пресвета Богородица“.
  • (302v) . С полуустав от ХV/ХVІ в. има вложена бележка от монах Йоаникий (Калоян Пасарел) от църквата „Св. Георги“.
  • (313r) . По-късна приписка (в лошо състояние) молитва „... и други светци“.
История
Дата на написване: 13. век, край. Произход: През 1868 г. Александър Хилфердинг го намира в Карпинския манастир „Въведение на Пресвета Богородица“ заедно с Карпинския апостол. Двата ръкописа са подвързани заедно и датират от приблизително едно и също време, но са дело на различни книжовници. . Постъпване в библиотеката: Чрез Хилфердинг те попадат в библиотеката на руския колекционер Алексей Хлудов. Днес се пазят в Държавен исторически музей, Москва. .
Допълнителни сведения

Копия

Образци от ръкописа на страниците на Държавния исторически музей в Москва.

Библиография