Дечанскo евангелие от втората половина на XIII век, РНБ Гилф. № 4

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириеангелие. Индивидуално название: Дечанско евангелие. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека Сигнатура: Гильф. 4.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 209 ff. 250 x 170 mm (листове);
Състояние: Добро.
Оформяне на страницата: 1 кол., 28 реда на страница;
Мастило: Черно, киновар, зелена и жълта боя.
Украса

Ранен балкански стил (л.3, 51б, 86, 142б) – заставки и инициали от типа на „плетеницата“. Иницалите са във византийски геометричен стил.

Подвързия

Подвързия – стара –дъски от релефна кожа, орнамент - двуглав орел.

Закопчалките и кожата на гърба са откъснати.
Книжовници
А. книжовник
Писмо:

Кирилица. Устав, среден, прав

Език

Български

Съдържание

Четириевангелие

1. (1v – 2v) . Съдържание на евангелието от Матей.
3. (51v) . Съдържание на евангелието от Марк.
5. (84v–86r) . Съдържание на Евангелието от Лука.
7. (142v) . Съдържание на Евангелието от Йоан.
9. (186v–199v) . Разпределение на евангелските четения по дни и седмици на Великия пост.
10. (199v–209v) . Месецеслов. Отбелязани са празничните дни на Йоан Рилски (19.Х.), Сава Сръбски (14. І.) и Кирил Философ (14. ІІ.).
Допълнения
  • Приписка на книжовника: Сла(в҃) св҃рьшителю б҄ꙋ в вѣ(к҃) амнь.
История
Дата на написване: 13. век, втора половина. Материали, съпътстващи ръкописа
  • (На гърба на горната корица на подвързията:) . Екслибрис от А. Ф. Хилфердинг, който показва, че ръкопис № 4 е придобит през 1857 г.: въ монастырѣ Дечанахъ въ Старой Сербiи.
  • (На същата корица) . с молив (XІX век) е отбелязано: Горiоч
  • (1r) . с черно мастило - Дечани.
Постъпване в библиотеката: В РНБ ръкописът постъпва през 1868 г. в състава на събранието на ръкописите на А. Ф. Хилфердинг. .
Допълнителни сведения

КопияЕлектронно копие в интернет: Руска национална библиотека

Библиография