Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. - студенти редовно обучение

 

Програма за честване на 130-годишнината на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

 

Съобщение за кандидат-студентите, записани в кандидатстудентския курс по български език и литература

 

Процедура по атестиране на преподавателите във ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски"

 

Годишник на Факултета по славянски филологии, т. 103, 2018 г.