Kliment

 

 

Факултетът по славянски филологии

подготвя бакалаври, магистри и докторанти

в областта на българистиката, славистиката и

балканистиката

 

 

 

Прием в магистърски програми на ФСФ за учебната 2018/2019 г.

 

Специалности във Факултета по славянски филологии

 

Летен семинар по български език и култура, 15 юли - 4 август 2018 г.

 

Поправителна сесия - есен 2018 г., редовно обучение

 

Септемврийска изпитна сесия 2018, специалност БФ, задочно обучение

 

Съпоставително езикознание / Contrastive Linguistics XLІII, 2018, кн. 1