Специалности

Бакалавърски програми

 

 

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на СИД - зимен семестър на уч. 2020/2021 г. за Българска филология,

задочно обучение

 

СИД само за 1 курс:

1

Руски език

От 26.09. до 29.09.2020 от 14 ч.-ауд.148, на 30.09.2020 – от 8.30 до 18 ч. - ауд. 148

хон. ас. Людмила Павлова

2

Сръбски и хърватски език

От 26.09. до 29.09.2020 от 14 ч.-ауд. 150, на 30.09.2020 – от 8.30 до 18 ч. - ауд. 150

хон. ас. Надя Радованова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

СИД за 2, 3, 4 и 5 курс:

1

Славянските отречени книги: език и текст

От 22.09. до 25.09.2020, 9.30 ч., ауд. 136

проф. д-р Андрей Бояджиев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Образование, медии, култури

От 29.09. до 30.09.2020, 10 ч., ауд. 247А

проф. д-р Владимир Атанасов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Публична реч

От 26.09. до 29.09.2020, 9 ч.,  ауд. 159

доц. д-р Надежда Сталянова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Християнската култура и писането на история по българските земи

На 28.09. и 29.09.2020 от 14 ч., ауд. 137

На 30.09.2020 от  10 до 19 ч., ауд. 137

гл.ас. д-р Димитър Пеев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ВАЖНО:

Молим студентите, записали избираеми курсове, които не стартират, от 10.09. до 13.09.20 г. да се запишат през системата СУСИ в стартиращите.

Курсът на проф. Андрей Бояджиев е достигнал максималната бройка и студентите не могат да се записват там.

 

 

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на СИД - зимен семестър на уч. 2022/2023 г. за Българска филология задочно обучение:

 

СИД само за 1 курс:

1

Руски език

От 23 до 28.09.2022, 9 ч., ауд. 148

хон. ас. Людмила Павлова

2

Сръбски и хърватски език

От 23 до 28.09.2022 г., 9 ч., ауд. 150

хон. ас. Надя Радованова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ВАЖНО:

Студентите от 1 курс, които са записали СИД, които няма да стартират, молим да се насочат към СИД по Сръбски и хърватски език. Записването ще бъде в стая 215 на 9, 12 и 13 септември 2022 г.

 

 

СИД за 2, 3, 4 и 5 курс:

1

Публична реч

13 и 14.09.2022, 9 ч., ауд.136

доц. д-р Надежда Сталянова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Българското ударение

Среща на 15.09.2022, 10 ч., ауд. 119

Доц. д-р Мирена Пацева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Библейски образи и символи в старобългарската литература:

16.09. от 11.00 до 14.00

17.09. от 12.00 до 14.00

18.09. от 11.00 до 14.00

каб. 176Б (под библиотека "Филологии")

Допълнителна информация и материали има в електронния курс в Мудъл на: https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=75957

доц. д-р Диана Атанасова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Образование, медии, култури

29 и 30.09.2022, 11 ч., ауд.247 А

проф. д-р Владимир Атанасов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Развиване на функционалната грамотност на учениците чрез обучението по български език

От 12 до 15.09.2022, 9 ч., ауд. 247А

Гл. ас. д-р Евелина Миланова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ВАЖНО:

Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс, които са записали СИД, които няма да стартират, молим да се насочат към следните стартиращи курсове:

 1. Библейски образи и символи в старобългарската литература
 2. Българското ударение
 3. Образование, медии, култури

 

Записването ще бъде в стая 215 на 9, 12 и 13 септември 2022 г.

 

 

График за провеждане на свободноизбираемите дисциплини за летния семестър на уч. 2020/2021 г.

Българска филология, задочно обучение

 

1.

Християнските празници – интердисциплинарен

проф. дфн Искра Шомова – 13, 14, 15, 16.02.2021 от 9 ч.

 

Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51829

 

2.

Синтаксис, прагматика, комуникация - интердисциплинарен

проф. д-р Йовка Тишева

доц. д-р Марина Джонова –

16, 17.02.2021 от 9 до 13 ч.,

18.02.2021  – цял ден

еzik.bg:

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=317

 

3.

Приключения на чувствата във възрожденската литература - интердисциплинарен

доц. д-р Надежда Александрова 15, 16. 17.02.2021 от 9.30 ч.

Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=23270

4.

Българи и източни славяни – културни взаимодействия /11 – 19 век/ - интердисциплинарен

доц. д-р Илиана Чекова – Димитрова –

3, 4, 5, 6.02.2021 от 8.30 ч.

Скайп:

Илиана Чекова

5.

Семинар по българска литература. Новият училищен канон

доц. д-р Бойко Пенчев

15, 16, 17, 18.02.2021 г. от 9 ч.

Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51816

 

6.

Семинар по българска литература. Въведение в изследванията на българската популярна култура

доц. д-р Тодор Христов –

10, 11, 12, 13.02.2021 от 9 ч.

Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51822

7.

Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентации

доц. д-р Николай Вуков –

18 и 19.02.2021 /цял ден/ от 9 ч.

Скайп:

nikolai.vukov

8.

Мит и фолклор. Модели на свят - интердисциплинарен

гл. ас. д-р Мария Илчевска – 16, 17, 18, 19.02.2021 от 14 ч.

Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51844

9.

Дигитален хуманизъм и литературно образование - педагогически

гл. ас. д-р Наталия Христова –

13 и 14.02.2021 – започва на 13.02. от 14.30 ч.

Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51812

 

 

 

График за провеждане на СИД за зимния семестър на 2022-2023 г. - редовно обучение

 

Българска филология

Старогръцки език – доц. Н. Панова - организационна среща на 10.10.2022, понеделник, 14 ч. пред ауд. 136

Полски език – хон. ас. Михаела Тодорова – организационна среща на 11.10.2022, вторник, 15.30 ч., каб. 149

Сръбски и хърватски език – организационна среща на 10.10.2022, понеделник, 14 ч., каб. 158

Чешки език – гл.ас. Мая Радичева, 12.10., сряда, 10 ч., пред каб. 158

Руски език - Виолета Миланова, Силвия Ганчева - вторник, 8.30 ч., 160 ауд.

Антични сюжети в литературата и киното – проф. дфн Искра Христова-Шомова - вторник, 18 ч., ауд. 150

Идеи за човека, за свободата му и мястото му в обществото през Българското средновековие – проф. дфн Вася Велинова – организационна среща на 18.10.2022, 12 ч., каб. 144, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Социолингвистика – проф. дфн Ангел Ангелов –от 11.10.2022, вторник, 16 ч., каб. 142

Поетика на примера – доц. д-р Камелия Спасова – от 11.10.2022, вторник, 18 ч., ауд. 160

Език и право  –  проф. Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов – организационна среща на 14.10.2022, петък, 14 ч., ауд. 137

Психолингвистика и чуждоезиково обучение – доц. д-р Венера Матеева-Байчева – от 14.10.2022, петък, каб. 119

Вяра и култ: памет за ранните български светци – доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев - организационна среща на  12.10.2022 г., сряда, 19 ч.,  каб. 176Б

Антропология на съвременността – проф. дфн Николай Папучиев – от 11.10.2022,  вторник, 18 ч., ауд 150

Образование и мултикултурализъм – проф. д-р Владимир Атанасов – организационна среща на 12.10.2022, сряда, 17 ч., каб. 155

Дискурс и дискурсна компетентност – проф. д-р Ангел Петров – от 11.10.2022 г. , вторник, 17 ч. -  Мудъл https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=76453.

 

Руска филология

Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси) – доц. д-р Красимира Петрова - петък 14 – 16 ч., ауд. 125

Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод – доц. д-р Силвия Петкова - четвъртък 14 – 16 ч., ауд. 125

Съвременният политически дискурс и проблемите на превода – доц. д-р Силвия Петкова - сряда 09 – 11 ч., ауд. 125

Автентичният текст в помощ на обучението по руски език – д-р Росица Хаджигеоргиева – от 12.10.2022, сряда, 11 ч., каб. 155

Превод на научен текст – гл.ас. д-р Владимир Манчев - вторник 17 – 19 ч., ауд. 124

 

Балканистика

Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници) – проф. д-р Румен Бояджиев – от 11.10.2022, вторник, 16 ч. , ауд. 134 

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАРТИРАЩИТЕ СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Летен семестър на уч. 2021/2022 г.

БФ задочно обучение

 

 

 1. Християнските празници – проф. дфн Искра Христова – Шомова

3, 4, 5 и 6.02.2022, 9 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67797

 1. Градът и литературата - гл. ас. д-р Биляна Борисова - 12, 13, 14 и 15.02.2022, 9.30 ч.,

     https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=67808

 1. Дигитален хуманизъм и литературно образование – доц. д-р Наталия Христова, 5 и 6.02.2022, 9.30 ч., https://join.skype.com/O1WepuM8Lnmi
 2.  Развитие на когнитивни и метакогнитивни умения в обучението по български език – доц. д-р Деспина Василева:

 14.02.2022, 9 ч., https://us02web.zoom.us/j/4975613873?pwd=N09PT3kvRGJhanloVmZ4SnBremQzQT09

Meeting ID: 497 561 3873

Passcode: 1234

 

16.02.2022, 9 ч. https://us02web.zoom.us/j/4975613873?pwd=N09PT3kvRGJhanloVmZ4SnBremQzQT09

Meeting ID: 497 561 3873

Passcode: 1234

 

 1. Парламентарната реч – доц. д-р Владислав Миланов –12, 13, 14 и 15.02.2022, 9 ч., Мудъл
 2. Комуникация и манипулация – доц. д-р Надежда Сталянова – 4, 5, 6 и 9.02.2022, 9 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67805

 

Семинар по българска литература

 1. Новият български канон – доц. д-р Бойко Пенчев – 15, 16, 17 и 18, и 19.02.2022, 9 ч.,

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67799&notifyeditingon=1

 

 1. Въведение в изследванията на българската популярна култура – доц. д-р Тодор Христов – 9, 10, 11, 12, 13 и 14.02.2022, 8.30 ч., Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67800

 

 1. Антропология на социализма и постсоциализма – доц. д-р Николай Вуков – 10.02.2022 г, 10 ч., Мудъл.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=67801

За връзка с преподавателя – Скайп: nikolai.vukov;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.