Специалности

Бакалавърски програми

 

 

Учебна година: 2022/2023

Катедра по руски език

Семестър: зимен

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

25.01.23

14 ч.

124

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 1-ва група, писмен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, хон. ас. Виолета Миланова

27.01.23

10 ч.

126

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 1-ва група, устен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, хон. ас. Виолета Миланова

25.01.23

10 ч.

124

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 2-ра група, писмен изпит

Доц. д-р Илка Бирова, Гл. ас. д-р Владимир Манчев

27.01.23

10 ч.

125

Руска филология

1

Практически руски език – I част, 2-ра група, устен изпит

Доц. д-р Илка Бирова, Гл. ас. д-р Владимир Манчев, гл. ас. д-р Елена Раденкова

23.01.23

14 ч.

124

Руска филология

2

Практически руски език – III част, 1 + 2 група, писмен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова

25.01.23

10 ч.

125

Руска филология

2

Практически руски език – III част, 1 + 2 група, устен изпит

Гл. ас. д-р Елена Раденкова, гл. ас. д-р Анна Баранова

07.02.23

08.02.23

10 ч.

134 А

Руска филология

2

Историческа граматика на руския език

Хон. проф. д-р Ростислав Станков

27.01.23

10.30 ч.

128

Руска филология

2,3,4

СИД „Приложна лингвистика (електронни езикови ресурси)“

доц. д-р Красимира Петрова,

23.01.23

10 ч.

124

Руска филология

3

Практически руски език – V част, писмен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

25.01.23

10 ч.

126

Руска филология

3

Практически руски език – V част, устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

27.01.23

09.30 ч.

124

Руска филология

3

Съвременен руски език. Лексикология

Доц. д-р Надежда Делева

03.02.23

10 ч.

128

Руска филология

3

Устен превод 1 част

Проф. д-р Татяна Алексиева

19.01.23

16 ч.

124

Руска филология

3

Превод на текстове от деловата сфера – I част

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

06.02.23

09 ч.

124

Руска филология

3

Теория и практика на превода

Гл. ас. д-р Анна Баранова

20.01.23

14 ч.

124

Руска филология

3

Педагогика

Гл. ас. д-р Константин Теодосиев

30.01.23 10 ч. 125 Руска филология 3, 4 СИД "Превод на научен текст" Гл. ас. д-р Владимир Манчев

10.02.23

08 ч.

128

Руска филология

3

СИД „Съвременният политически дискурс и проблемите на превода“

Доц. д-р Силвия Петкова

31.01.23

09 ч.

124

Руска филология

4

Практически руски език – VII част, писмен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

01.02.23

09 ч.

124

Руска филология

4

Практически руски език – VII част, устен изпит

Проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Красимира Петрова, гл. ас. д-р Елена Меснянкина

07.02.23

09 ч.

124

Руска филология

4

Съвременен руски език. Синтаксис.

Гл. ас. д-р Анна Баранова

09.02.23

10 ч.

128

Руска филология

4

Превод на медийни текстове

Доц. д-р Силвия Петкова

07.02.23

12 ч.

128

Руска филология

4

СИД „Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод“

Доц. д-р Силвия Петкова

27.01.23

11 ч.

Мудъл - решаване на казус

Руска филология

4

Психология

Проф. д-р Ирина Зиновиева

02.02.23

 10 ч.

124

Българска филология (1 и 2 гр.)

1

Руски език

Хон. ас. Виолета Миланова

30.01.23

10 ч.

124

Българска филология (4 и 5 гр.)

1

Руски език

Хон. ас. Силвия Ганчева

30.01.23

14 ч.

124

Българска филология (4 и 5 гр.)

1

Руски език

Хон. ас. Силвия Ганчева

23.01.23

10 ч.

125

Славянска

филология

3

Руски език

Хон. доц. д-р Ценка Досева

 

 

 

Учебна година:  2022/2023

Катедра по славянски  литератури

Сесия: зимна

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

3.02. 2023

11.00.

150

Славянска филология  профил бохемистика и словакисти

Исторически и културни реалии 

на Чехия и Словакия

проф.д-р Владимир Пенчев

28.01.2023

10.00.

109

Славянска филология  профил сръбски и хърватски

I

Исторически и културни реалии

 на Сърбия, Хърватия и Словения

доц.д-р Людмила Миндова

8.02.2023

14.00

149

Славянска филология 

полски профил 

I

Исторически и културни реалии

 на Полша

проф.

дфн Калина Бахнева

9.02.2023

10.00

156

Славянска филология 

украински профил 

I

Исторически и културни реалии на Украйна

гл. ас. д-р 

Владимир Колев

7.02.2023

10.00.

150

Славянска филология

II

История на славянските литератури първа част 

доц. д-р Ани Бурова и  гл. ас. д-р Славея Димитрова

13.02.2023

10.00

156

Славянска филология, 

профил бохемистика

III

История на чешката литература първа част

гл. ас. д-р

Славея Димитрова,  гл. ас д.р Тиха Бончева

1.02.2023

9.30

156

Славянска филология 

профил бохемистика

IV

История на чешката литература трета част

доц. д-р Добромир Григоров , гл. ас. д-р Тиха Бончева

30.01.2023

11.00

149

Славянска филология 

полски профил

III

История на полската литература първа част

гл.ас. д-р

Кристиян Янев

12.02.2023

16.00

149

Славянска филология 

полски профил

IV

История на полската литература трета част

проф.дфн Панайот Карагьозов, гл. ас. д-р Кристиян Янев

30.01.2023

14.00

156

Славянска филология  

сръбски и хърватски профил

III

История на сръбската, хърватската и словенската

литератури първа част

доц. д-р Ина Христова, 

гл. ас. д-р Елена Дараданова

13.02.2023

13.00

156

Славянска филология  

сръбски и хърватски профил

IV

История на сръбската, хърватската и словенската литератури трета част

доц. д-р Ина Христова, 

гл. ас. д-р Елена Дараданова

26.01.2023

9.30

156

Славянска филология

словашки профил

III

История на словашката литература първа част

доц.д-р Добромир Григоров,

гл. ас. д-р Тиха Бончева

9.02.2023

10.00

156

Славянска филология

словашки профил

IV

История на словашката литература трета част

гл. ас. д-р

Славея Димитрова, гл.ас. д-р Тиха Бончева  

13.02.2023

10.00

156

Славянска филология украински профил

III

История на украинската литература първа част

гл.ас. д-р Владимир Колев

13.02.2023

10.00

156

Славянска филология украински профил

IV

История на украинската литература трета част

гл. ас.д-р Владимир Колев

17.02.2023

10.00

156

Славянска филология

V

Най- нови славянски литератури

Доц. д-р Ани Бурова

Предаване на курсови работи до 10.02. 2023 на адрес Ani_Burova@uni- sofia.bg

27.01.2023

9.30

156

Славянска филология

V

Утопии и антиутопии в славянските литератури

Доц.д-р Добромир Григоров

3.02.2023

16.00

Му-дъл

Славянска филология

V

Сравнително славянско литературознание

Проф.дфн Панайот Карагьозов

 

 

 

Учебна година: 2022/2023

Семестър: зимен

Катедра: „Общо, индоевропейско и балканско езикознание“

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

27.01.2023 г.

9 ч.

134 ауд.

ФСЛФ-магистри неспециалисти

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

27.01.2023 г.

10 ч.

134 ауд.

Тюркология, Арменистика

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

08.02.2023 г.

10 ч.

134 ауд.

Китаистика

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

09.02.2023 г.

10 ч.

134 ауд.

Арабистика, Иранистика, Индология

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

10.02.2023 г.

10 ч.

134 ауд.

Японистика, Кореистика, ЮИЮА

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

30.01.2023 г.

10:30

134 ауд.

Класическа и Новогръцка филология

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

06.02.2023 г.

10:30

134 ауд.

Немска филология

 

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

07.02.2023 г.

10:30

134 ауд.

Немска филология

 

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

14.02.2023 г.

10:30

134 ауд.

Скандинавистика

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

15.02.2023 г.

10:30

134 ауд.

  Скандинавистика

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

08.02.2023 г.

10 ч.

151 ауд.

Балканистика

5

Сравнително балканско литературознание, II част

проф. д-р Румяна Станчева

13.02.2023 г.

10 ч.

151 ауд.

Руска филология

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Мая Александрова

16.02.2023 г.

10 ч.

151 ауд.

Руска филология

1

Увод в общото езикознание

доц. д-р Мая Александрова

08.02.2023 г.

10 ч.

151а ауд.

Балканистика

4

Гръцка литература

доц. д-р Фотини Христакуди

10.02.2023 г.

10 ч.

151а ауд.

Балканистика

4

Гръцки език

доц. д-р Фотини Христакуди

30.01.2023 г.

10 ч.

151 ауд.

Балканистика

1

Общо езикознание

доц. д-р Биляна Михайлова

01.02.2023 г.

10 ч.

134 ауд.

Португалска филология

1

Общо езикознание

доц. д-р Биляна Михайлова

06.02.2023 г.

10 ч.

241 ауд.

Романистика

1

Общо и романско езикознание

доц. д-р Биляна Михайлова

13.02.2023 г.

10:30

134 ауд.

Балканистика

2

Средновековна балканска история

проф. д-р Румен Бояджиев

18.01.2023 г.

16 ч.

159 ауд.

Славянска филология

1

Общо езикознание І част

доц. д-р Дарина Младенова

23.02.2023 г.

10 ч.

151 ауд.

Балканистика

2

Новогръцки език

гл. ас. д-р Александра Трифонова

26.02.2023 г.

10 ч.

151 ауд.

Балканистика

3

Новогръцки език

гл.ас. д-р Александра Трифонова

14.02. 2023 г

10:30

151А

ауд.

Балканистика

1

Румънски език 1-ва част

гл. ас. д-р Лора Ненковска

16.02.2023 г.

10:30

151А

ауд.

Балканистика

4

Румънски език 7-ма част

гл. ас. д-р Лора Ненковска

07.02. 2023

10:30

151А

ауд.

Балканистика

3

Румънска литература 2-ра част

гл. ас. д-р Лора Ненковска

23.01. 2023

10:30

151А

ауд.

Балканистика

3

Румънски език 5-та част

гл. ас. д-р Лора Ненковска

17.02.2023

11:00

151

ауд.

Балканистика

2

Албански език

Албански език

03.02.2023

11:00

151

ауд.

Балканистика

3

Албански език

Албански език

30.01.2023 г.

10:00

134

ауд.

Балканистика

4

Съвременен български език II част

доц. д-р Марина Джонова

 

 

 

Учебна година:  2022/2023

Катедра по славянско езикознание

Сесия: зимна

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

30.01.2023

10.00 ч

154к.

СФ / Славянска филология/ чешки, словашк

и и полски профили

I

Увод в славянската филология

Проф.дфн Найда Иванова

6.02.2023

10.00 ч.

154к.

СФ / Славянска филология /сръбски и хърватски и украински профил/

I

Увод в славянската филология

Проф.дфн Найда Иванова

6.02.2023

9.00

160Б

Славянска филология 

/профил бохемистика/ 

I

Практически чешки език – първа част

доц.д-р Стилиян Стойчев

3.02.2023

10.00 ч.

149к.

Славянска филология 

/полски профил/

I

Практически полски език – първа част

Гл.ас.д-р

Витка Делева и гл. ас. д-р Жана Станчева

31.01.2023

10.00 ч.

109

Славянска филология 

/сръбски и хърватски профил/ 

I

Практически сръбски  и хърватски език – първа част

Доц. д-р Димка Савова

25.01.2023

9.00

Бл.1

437

Славянска филология 

словашки профил

I

Практически словашки език – първа част

Ас.Евгения Митева, лектор Владимира Гечова

17.02.2022

9.00 ч.

160Б

Славянска филология 

/профил бохемистика/

II

Съвременен  славянски език – фонетика и фонология -/чешки/ 

Доц. д-р Стилиян Стойчев

4.02.2023

10.00 ч.

149к.

Славянска филология

/ полски профил/

II

Съвременен  славянски език – фонетика и фонология -

Гл.ас. д-р Витка

Делева 

16.02.2023

10.00 ч.

109к.

Славянска филология

/сръбски и хърватски  профил/

II

Съвременен  славянски език – фонетика и фонология -/сръбски и хърватски/

Гл.ас.д-р Росица Стефчева

15.02.2023

11.00

1бл.

439

Славянска филология 

словашки профил

II

Съвременен  славянски език – фонетика и фонология -/словашки /

Доц. д-р Величко Панайотов

10.02.2023

10.30

430

Славянска филология

Украински профил

II

Съвременен  славянски език – фонетика и фонология -/украински/

Гл.ас.д-р Павлина Мартинова

12.02.2023

9.00 -12.00 –писмен

13.00 – 15.00 устен

160 Б

Славянска филология 

/профил бохемистика/

II

Практически чешки език – трета част

Доц.д-р Стилиян Стойчев 

23.01.2023

10.30

149к.

Славянска филология 

/полски профил/

II

Практически полски език – трета част

Гл.ас. д-р Жана Станчева, ас. Васил Гешев

13.02.2023

10.00 ч.

109к.

Славянска филология 

/сръбски и  хърватски профил

II

Практически сръбски и хърватски език – трета част

Гл. ас. д-р Росица Стефчева

15.02.2023

8.30

1бл.

437

Славянска филология 

/словашки  профил/

II

Практически словашки

език – трета част

Гл.ас.д-р Диана Иванова, лектор Владимира Гечова

31.01.2023

11.00

160Б

Славянска филология 

/профил бохемистика/

III

 

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология -/чешки/

Доц.д-р Цветанка Аврамова

25.01.2023

10.30 ч.

149

Славянска филология 

/полски профил/

III

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология /полски/

Гл. ас. д-р Жана Станчева

27.01.2023

12.00 ч.

109к/ 153к

Славянска филология 

/сръбски и хърватски профил/

III

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология / сръбски и хърватски/ 

Доц. д-р Димка Савова

30.01.2023

8.30

1бл.

437

Славянска филология 

/словашки  профил/

III

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология / словашки/

Гл.ас.д-р Диана Иванова

30.01.2023

10.00

430

Славянска филология 

украински профил

III

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология / украински/ 

Гл.ас.д-р Павлина Мартинова

26.01.2023 – писмен

27.01. -устен

 10.00

 

11.00

160Б

Славянска филология 

/профил бохемистика/

III

Практически чешки език – пета част

Гл.ас. д-р Емилия Македонска, лектор Зденек Андърле

23.01.2023

8.30

Бл.1

437

Славянска филология 

/словашки  профил/

III

Практически словашки език пета част 

Гл. ас. д-р Диана Иванова, лектор Владимира Гечова

25.01.2023

10.00 ч.

Блок 1 428к. 

Славянска филология 

/украински профил/

III

Практически украински език пета част

 

гл.ас. д-р Райна Камберова

13.02.2023

10.00 ч.

154

Славянска филология

 /профил бохемистика/

IV

Историческа граматика на чешкия език

Проф.дфн Маргарта Младенова

24.01.2023

10.00 ч.

149к.

Славянска филология

/полски профил/

IV

Историческа граматика на полския език

Гл. ас. д-р Витка Делева

28.01.2023

12.00

109

Славянска филология 

/сръбски и хърватски профил/

IV

Историческа граматика на сръбския и хърватския език

Гл.ас. д-р

Мартин Стефанов

20.01.2023

14.00 ч.

библиотека

Славянска филология /сръбски и хърватски профил/

IV

Втори славянски език –словенски за сръбски и хърватски

Лектор Ева Шпрагер

23.01.2023

14.00

149а

Славянска филология

/полски профил

IV

Втори славянски език – украински за полонисти

Хон. ас. д-р Лилия Желева

23.01.2023

9.00

437

Славянска филология

/словашски профил/

IV

Практически словашки език – седма част

Ас.Евгения Митева

23.01.2023

11.00 ч.

150к.

Славянска филология

V

Теория   на превода  

Доц. д-р Радост Железарова

15.02.2023

11.00 ч.

160Б

Славянска филология

/профил бохемистика/

V

Практика на превода на чешки език 

Доц. д-р Радост Железарова

24.01.2023

12.00

149

Славянска филология

/профил полонистика/

V

Практика на превода на полски език

Доц. д-р Диляна Денчева

28.01.2023

11.00

149

Славянска филология

/профил полонистика/

V

История на полския книжовен език  втора част

доц. д-р Диляна Денчева

24.01.2023

10.00 ч.

154к.

Славянска филология 

/сръбски и хърватски профил/

 V

История на сръбския  и хърватския книжовен език втора част

Проф.дфн Найда Иванова

14.02.2023

13.00 ч.

160Б

Славянска филология 

/ бохемистика/

V

Стилистика на чешкия език

Доц. д-р Цветанка Аврамова

24.01.2023

8.00

149

Славянска филология

/профил полонистика/

V

Стилистика на полския език

доц. д-р Диляна Денчева

28.01.2023

13.00

109

Славянска филология

/сръбски и хърватски профил/

V

Стилистика на сръбски и хърватски език

Гл.ас. д-р

Мартин Стефанов

24.01.2023

 9.00 ч.

160Б

Славянска филология 

/профил бохемистика/

V

Практически чешки език - девета част

Доц. д-р Радост Железарова, гл.ас. д-р Емилия Македонска, лектор Зденек Андърле

16.02.2023

10.30 ч.

160Б

Славянска филология

V

Структура на 

славянските езици  пети курс

Доц.д-р Цветанка Аврамова

3.02.2023

12.00 ч.

154 к.

Славянска филология

V

Социолингвистика на славянските езици –/ /контактология/ пети курс

Проф. дфн Найда Иванова и доц. 

 

д-р Величко Панайотов 

24.01.2023

14.00ч.

154 к.

Славянска филология

V

Интер дисциплинарно изучаване на славянските езици – пети курс

Проф. дфн Маргарита Младенова

23.01.2023

10.00ч.

160Б

Славянска филология

/профил бохемистика/

 

Правоговор и правопис на чешкия език

Проф.дфн Маргарита Младенова

24.01.2023

9.00ч.

2ФК

Славянска филология 

/сръбски и хърватски профил/

I

Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език

Лектор Биляна Васич

25.01.2023

13.00

437

Славянска филология

/словашки профил/

I

Правоговор и правопис на словашкия език

Доц. д-р Величко Панйотов Ас.Евгения Митева, лектор Владимира Гечова

30.01.2023

10.00

Бл.1

428

Славянска филология 

/украински профил/

I

Правоговор и правопис на украинския език 

Хон. ас. д-р Лилия Желева

30.01.2023

10.00

149

Славянска филология 

/полски профил/

II

Комуникативни умения на полския език – втора част 

Хон. ас. Аугусто Ечевери

23.01.2023

9.00ч

2 ФК

Славянска филология 

/сръбски и хърватски език/

II

Комуникативни умения на сръбския и хърватския  език – втора част 

Лектор Биляна Васич

15.02.2023

13.00

1 бл.

437

Славянска филология

/словашки профил/

II

Комуникативни умения на словашкия език – втора част 

Лектор Владимира Гечова

2.03.2023

10.00

428

Славянска филология 

/украински профил/

 

Комуникативни умения на украинския език – втора част 

Гл. ас. д-р Райна Камберова

24.01.2023

8.30

1 бл.

437

Славянска филология

/словашки профил/

II

Работа с текст на словашкия език

Гл. ас. д-р Диана Иванова

30.01.2023

9.00

149

Славянска филология

/полски профил/

II

Работа с текст на полския  език

хон. ас. Аугусто Ечевери

24.01.2023

9.00ч.

2ФК

Славянска филология 

/сръбски и хърватски профил/

III

Лексика и фразеология на полския  език първа част

Лектор Биляна Васич

23.01.2023

13.00

1бл.

437

Славянска филология

/словашки профил

III

Лексика и фразеология на словашкия  език първа част

Лектор Владимира Гечова

23.01.2023

10.30 ч.

2 ФК

Славянска филология 

/сръбски хърватски профил/

IV

Делова кореспонденция на сръбския и хърватския език

Лектор Биляна Васич

23.01.2023

10.00

437

Славянска филология

/словашки профил/

IV

Делова кореспонденция на словашкия език

Ас. Евгения Митева

23.01.2023

10.00 ч.

Блок 1

428 ..

Славянска филология 

/украински профил/

IV

Делова кореспонденция на украинския език

Гл.ас. д-р Райна Камберова

 

Всички останали изпити ще се проведат според уговорените с преподавателите дати!

 

 

 

 

 

Факултет по славянски филологии

График на изпитите от зимната сесия на уч. 2022/2023 г. – редовно обучение

 

 

Катедра по български език

Катедра по българска литература

Катедра по кирилометодиевистика

ВАЖНО!
Изпитът по "Старобългарска литература" за специалност БФ при доц. Д. Атанасова е от две части:
(1) тест за допускане до писмен изпит, който ще се проведе на 29.01. (неделя) от 18.00 ч. в електронната платформа e-medievalia на:
https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=13
(2) Писмен изпит, който ще се проведе присъствено на 30.01. в ауд. 144 с начален час 9.00 ч.

Доц. Д. Атанасова

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

Катедра по теория на литературата

Катедра по славянско езикознание

Катедра по славянски литератури

Катедра по руски език

Катедра по руска литература

Катедра по методика

Старогръцки език, доц. Невена Панова - 10.02.2023 г., 9.00 ч., каб. 189

 

Руски език в други факултети