Специалности

Бакалавърски програми

 

 

books-examГ Р А Ф И К

за провеждане на изпити

/лятна сесия на учебната 2012/2013 г. /

 

 

 

 

 

 

Важно!

Семестриалните изпити, определени за 30 юни сутринта, се пренасочват за същия ден след 14 ч. Това се отнася за изпититие в сграда Ректорат.

 

Катедра по български  език

 

зала

дата

часове  от….до

изпит

143

9 юли-1 гр.

6 юли-2 гр.

8 юли-3 гр.

10 юли- 4 гр.

5 юли-5 гр.

12 юли-6 гр.

10.00 ч.

Фонетика и фонология

БФ – 1 курс

139, 139А

14 и 15 юни 2013

8.00 ч.

СБЕ Морфология

БФ – 2 курс

143

24 юни-1 и 6 гр.

25 юни-2 и 5 гр.

26 юни-3 и 4 гр.

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ – 3 курс

148

14 юни 2013 г.

11.00 ч.

Стилистика

БФ - 4 курс

143

28 юни 2013 г.

10.00 ч.

СБЕ – 2-ра част

/морфология и

синтаксис/

СФ

 

Катедра по българска литература

 

зала

дата

часове  от….до

изпит

Каб. 146

9 юли

8 ч.

Проф. Б. Кунчев

 

 

 

Нова бълг. лит.

 

 

 

Руска филология

 

 

Зала 148

30 юни

9-13 ч. писмен

Доц. К. Станева

Каб. 141

2, 3 и 4 юли

устен

Възрожденска лит.

 

 

 

Българска филология

 

 

Каб. 146

26 юни

9 ч.

Доц. Иван Иванов

 

 

 

Съвременна бълг. лит.

 

 

 

Българска филология

 

 

Зала 148

27 юни

9-13 ч. писмен

Проф. Милена Кирова

Каб. 146

1 и 10  юли

устен

Бълг. лит. след Осв.

 

 

 

Българска филология

 

 

Зала 134

24 юни

14 -17 ч. писмен

Проф. Н. Чернокожев

Каб. 145

26  юни

устен

Бълг. лит. след Осв.

 

 

 

Балканистика

 

 

Зала 65?

18 юни

14-18 ч. писмен

Гл.ас. д-р М. Илчевска

 

 

 

Доц. Н. Папучиев

 

 

 

Култ. антропология

 

 

 

Българска филология

 

 

 

 

Зала 150

18 юни

10 ч.

Доц. Н. Папучиев

 

 

 

Култ. антропология

 

 

 

Славянски филологии

 

Катедра по теория на литературата

 

 

 

ЗАЛА

 

 

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ.....ДО...

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА/

146 

19.06 – МП „Литературознание”

 

 

25.06. – МП „Литературознание”

9 ч.

 

 

9.30 ч.

Постмодерна литература, гл.ас. д-р Дарин Тенев

Литература и модерност, гл. ас. д-р Дарин Тенев

157 каб.

02.07. 2013

9 ч.

Славянска филология, доц. д-р Росица Димчева

155 каб.

05.07. МП „Литературознание”

9 ч.

Теории за литературата и културата

155 каб.

1 гр. - 10.07.2013

2 гр. – 10. 07. 2013

3 гр. – 10. 07. 2013

4 гр. – 11. 07. 2013

5 гр. – 11. 07. 2013

6 гр. – 11. 07. 2013

9 ч.

Теория на литературата, книгоиздаване,

доц. Ирен Александрова

152 каб.

1 гр. - 21.06.2013 г.

2 гр. - 28. 06. 2013 г.

3.гр. - 27.06. 2013 г.

4 гр. - 20.06. 2013 г.

5 гр. - 01.07. 2013 г.

6 гр. - 09.07.2013 г.

9 ч.

Антична литература, Българска филология, проф. С. Хаджикосев

152 каб.

19.06.2013 г.

9 ч.

Съвременна чуждестранна литература, доц. д-р Цветанка Хубенова

 

 

ÊÀÒÅÄÐÀ ÏÎ ÎÁÙÎ, ÈÍÄÎÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎ È ÁÀËÊÀÍÑÊÎ ÅÇÈÊÎÇÍÀÍÈÅ

 

 

134 АУД.

 

17 юни – старогр.език – 10 ч. - 14 ч. /Балканистика/

17 юни – Балканска история – 15 ч. /Балканистика/

18 юни – старогр. език – 10 ч.- 14ч. /Балканистика/

18 юни – Балканска история – 15 ч. /Балканистика/

20 юни –Палеобалкански езици – 10 ч. /Балканистика/

21 юни – Увод в езикознанието – 10 ч. - /БФ – ІVгр.+ІІІгр/

24 юни – Възрожденска литература – 10 ч. /Балканистика/

25 юни – Увод в езикознанието – 10 ч. - /БФ –VІгр.+Ігр/

26 юни – Увод в езикознанието – 10 ч. - /БФ – ІVгр /

 

 

10 юли – Румънска литература – 10 ч.

11 юли – Румънска литература – 10 ч.

 

 

151 каб.

 

17 юни – Ареална лингвистика – 10 ч. /Балканистика/

18 юни – новогр. език – 10 ч. /Балканистика/

21 юни – Социолингвистика – 9 ч. /Балканистика/

24 юни – Увод в езикознанието – 10 ч. - /БФ –Vгр.+ ІІгр/

27 юни – Увод в езикознанието – 9 ч. - /СлФ /

29 юни – Увод в езикознанието – 9 ч. - /СлФ/

 

 

P.S.

Все още има неуточнени дати за изпит.

 

Катедра по кирилометодиевистика

 


ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО.......

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

124

07.07.2013 г.

9.00-12.00 ч.

Старобългарски език, РФ, проф. Т. Славова

 

Катедра по славянско езикознание

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО.......

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

109 к.

21. 06. 2013

10. 00ч.

Практически сръбски и хърватски език – първи курс – доц. д-р Д. Савова,  ас. М. Стефанов

109 к.

18.06.2013 г.

9.00ч.

Практически сръбски и хърватски език – втори курс доц.  гл. ас. д-р Р. Стефчева иас. М. Стефанов

149 к

20. 06. 2013

10.00 ч.

Практически полски език –първи курс – ас. В. Делева и лектор Д. Фатер

149 к.

19.06.2013

9. 00 ч.

Практически полски език – втори курс –гл. ас. д-р М. Виларова  и лектор Д. Фатер

149

 17.06.2013

10.00 ч.

Практически полски език –трети курс – ас. В. Делева и лектор Д. Фатер

149

19.06.2013

10.00 ч.

Практически полски език –четвърти курс – ас. В. Делева и лектор Д. Фатер

160б

07.07.2013-писмен

08.07.2013 - устен

9.00 ч.

Практически чешки език – първи курс – гл. ас. д-р Р. Железарова и гл. ас. С. Стойчев и

160Б

14.06.2013 – писмен

17.06.2013 - устен

9.00 ч.

Практически чешки език – втори курс – гл. ас.д-р .  Р. Железарова и лектор Д. Бернщайн

17 бл. – Студентски град

3.07.2013- писмен

4.07.2013 устен

10. 00ч.

Практически украински – първи курс – доц. д-р А. Стаменова , гл.ас.д-р Р. Камберова  и  лектор 

17 бл. – Студентски град

11.07.2013

10. 00ч.

Практически украински – втори курс – доц. д-р А. Стаменова и лектор О. Сорока

17 бл. – Студентски град

25.06.2013

10. 00ч.

Практически словашки език  - първи курс

гл. ас. Д. Иванова и лектор В. Б.  Гечова

17 бл. – Студентски град

06.07.2013

10. 00 ч.

Практически словашки език – трети курс

гл. ас. Д. Иванова и лектор В.Б. Гечова

159 к.

17. 06. 2013

18. 06. 2013

9 00 ч

10. 00 ч.

Практически сръбски и хърватски език – трети курс гл.ас. Т. Дункова и лектор Б. Васич

159 к.

19.06.2013

20.06.2013

9. 00 ч.

10. 00 ч.

Практически сръбски и хърватски език – четвърти курс гл.ас. Т. Дункова и лектор Б. Васич

160 Б

18.06.2013

19.06.2013

 

9.00 ч

 

Практически чешки език – гл. ас. д-р Е. Македонска

– трети курс

160Б

17.06.2013

9.00 ч

Практически чешки език –

хон. пр. Й.Трифонова, гл.ас. д-р Р. Железарова   четвърти курс

160 б

6. 07. 2013

9. 00 ч.

Съвременен славянски език – чешка морфология втори курс – гл. ас. С.Стойчев

149 к.

1. 07. 2013

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – полска морф.   втори курс – проф. дфн И.  Гугуланова

109 к.

1.07.2013

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – сръбска и  хърватска морфология – доц. д-р Д. Савова

17 бл. Ст. град

28.06.2013

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – украински  - морфология доц . д-р А. Стаменова

160 б

4.07.2013

9. 00 ч.

Съвременен славянски език – чешки синтаксис – трети курс – гл. ас. д-р Ц. Аврамова

109 к.

 5.07.2013

10. 00 ч.

Съвременен славянски език –сръбски и хърватски синтаксис – трети курс – гл. ас. д-р Р. Стефчева

17 бл. Ст. град

10. 07.2013

  9.30 ч.

Съвременен славянски език –словашки синтаксис – трети курс – доц.. д-р В. Панайотов

150 к.

20.06.2013 – полска група

28.06.2013

укр+чешка+схр групи

10. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – четвърти курс –слависти

гл.ас д-р М. Виларова

153 к.

153 к.

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –българисти  - четвърта и пета група -  ас. М. Радичева

153 к.

27.06.2013

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –българисти –  трета  група  ас. М. Радичева

153 к.

25.06.2013

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –българисти – втора група – ас. М. Радичева

153 к.

 26.06

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –българисти –шеста група – ас. М.Радичева

154 к.

 25.06.2013

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –българисти – първа група- ас. М. Радичева

149 к.

18.06.2013

9. 00 ч.

Прагматика на полския език – ас. д-р В.Делева

158 к.

25.06.

9. 00 ч.

Сръбски и хърватски език за българисти – ас. М. Стефанов

 

 

Останалите изпити на студентите от специалност Славянска филология  ще се проведат според

уговорените с преподавателите дати.

 

 Катедра по славянски литератури

 


дата

час

каб.

дисциплина

специалност, курс

18.06

10.00

150

Фолклор на славянските народи

СФ, 1  к.

20.06

10.00

156

Южнославянските литератури в балканския културен кръг

Балканисти

5 к.

21.06

10.00

156

История на словашката литература

2 ч.

СФ-слов.,

3 к.

21.06

12.00

156

Литературоведска магистърска специализация (дипломна работа)

СФ, 5 к.

21.06

10.00

149

История на полската литература 2ч.

СФ-полон. 3 к.

21.06

12.00

149

История на полската литература 4 ч.

СФ-полон. 4

24.06

9.30

156

История на славянските литератури

СФ, 2 к.

25.06

9.30

156

История на славянските литератури

СФ, 2 к.

29.06

9.30

156

Славянски литератури

БФ, 3(3+6гр)

03.07

10.00

156

История на чешката литература 4 ч.

СФ-бохем. 4 к.

08.07

9.30

156

Славянски литератури

БФ, 3(1+2гр)

09.07

10.00

156

История на чешката литература 2ч.

СФ-бохем. 3 к.

09.07

12.00

156

История на словашката литература

2 ч.

СФ-словак. 3

10.07

9.30

156

Славянски литератури

БФ, 3(4+5гр)

12.07

10.00

156

Стара сръбска литература

СФ, 3 к.

12.07

10.00

156

История на сръбска, хърватска и словенска литератури

СФ, 4 к.

 

Катедра по руска литература

 

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО....

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

(учебна дисциплина)

129

24.06.2013 г. (Ігр.)

25.06.2013 г. (ІІ гр.)

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч

РФ,  Стара руска литература

135

18.06.2013 г.

от 930 до 1330 ч.

РФ, (писмен) Съвременна руска литература и култура

129/130

08.07.2013 г.

11.07.2013 г.

 12.02.2013 г.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

БФ,  Руска класическа литература

130

01.07.2013 г.

05.07.2013 г.

06.07.2013 г.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

СФ,  Руска класическа литература

 

 

Катедра по руски език

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

124 ауд.

 

04.02.2013г

10 ч.-16 ч.

Съвременен руски език (Лексикология);

2 курс, РФ

124ауд.

 

08.02.2013г.

9 ч.

Съвременен бълг.език,2 курс, РФ

124ауд.

 

28.01.2013г.,

9 ч.

Практически руски език, 3курс, РФ,

124 ауд.

 

24.01.2013г.

9.00 до 13.00 ч.

Практически руски език ( 7 част) 4 курс

 136 ауд.

 

31.01.2013г.

9.00 до 12.00 ч.

 

Езикова култура (СИД)

128 каб.

 

01.02.2013г.

10:00 ч.

СИД "Увод в когнитивната лингвистика", 3 курс РФ

125ауд.

28.01.2013г.

9.30 ч.

Руски език, БФ, 5 гр.

125ауд.

29.01.2013г.

9.30 ч.

Руски език, БФ, 6 гр.

125ауд.

30.01.2013г.

9.30 ч.

Руски език, БФ, 3 гр.

125ауд.

31.01.2013г.

9.30ч.

Руски език, БФ, 4гр.

125 ауд.

01.02.2013г.

9.30ч.

Руски език, БФ, 1гр.

125 ауд.

04.02.2013г.

9.30ч.

Руски език, БФ, 2гр.

124 ауд.

25.01.2013г.

15ч.

Балканистика, 1 курс

136 ауд.

 

: 28.01.2013г.

9-13ч.

Практически руски език (писмен), 2 курс, РФ

 

136 ауд.

28.01.2013г.

13.30ч.

Практически руски език, I част, 1 курс

124 ауд.

124 А ауд.

31.01.2013г.

 

Практически руски език (устен), 2 курс, РФ

 

136 ауд.

30.01.2013г.

10-13ч.

Изпит по история на руския книжовен език

124 А ауд.

29.01.2013г.

10ч.

Руски език, Владимир Манчев

124 А

02.02.2013г.

10ч.

Превод на текстовете от деловата фера, 3курс РФ

126 каб.

29.01.2013г.

12ч.

Практически руски език, I част, 1 курс

 

   

Катедра по методика

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ... ДО...

Изпит, занятие,

Уч. Дисциплина

148

21.06.2013 г.

9 – 12 ч.

Изпит по методика на обучението по литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА

СПЕЦИАЛНОСТ „БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

летен семестър 2023/2024

 

 

Проф. д-р Гергана Дачева - „Етикет и протокол“ – 07.02.2024, 14 ч., каб. 139 /първа среща/

Доц. д-р Владислав Миланов - „История на българското езикознание“ – 03.02.2024, 10 ч., каб. 139А /първа среща/

Гл. ас. д-р Биляна Борисова - „Градът и литературата (литературни проекции на града и градското живеене в българската проза и поезия от края на 19 и началото на 20 век)“ – 12, 13, 15 и 16 февруари, 14 ч., ауд. 136

Гл. ас. д-р Мария Илчевска - „Мит и фолклор. Модели на свят“ – 14.02.2024, 14 ч., ауд. 137

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост:

Доц. д-р Наталия Христова - „Дигитален хуманизъм и литературно образование“ – 03.02.2024, 9 ч., ауд. 247А

 

Избираеми дисциплини от „Семинар по българска литература“:

Доц. дфн Бойко Пенчев - „Новият български канон“ – 05.02.2024, 14 ч., каб. 146 /първа среща/

Проф. д-р Тодор Христов - „Въведение в изследванията на българската популярна култура“ – 02.02.2024, 13 ч., каб. 155

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2023/2024 г. – задочно обучение 

 

 

 

ГРАФИК

за провеждане на изпитите от лятната сесия

на уч. 2015/2016 г.

(редовно обучение)

 

COLLEGE-EXAM

 

 

Катедра по български език

 

зала

дата

часове от….до

изпит

143

13 юни - 5 гр.

14 юни - 3 гр.

21 юни - 6 гр.

30 юни - 1 гр.

1 юли - 2 гр.

4 юли - 4 гр.

10.00 ч.

Фонетика и фонология

БФ – 1 курс

доц. Жобов

147

16 юни - писмен

10.00 ч.

СБЕ Морфология

БФ – 2 курс

доц. Джонова

139 и 142

29 юни - 2 и 3 гр.

30 юни - 1 и 4 гр.

1 юли - 5 и 6 гр.

9.30 ч.

СБЕ Морфология

БФ – 2 курс

доц. Осенова, доц. Алексова, доц. Джонова

147

20 юни - 1 и 2 гр.

21 юни - 3 и 4 гр.

22 юни - 5 и 6 гр.

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ – 3 курс

проф. Влахова

139 и 140

28 юни - 1 и 2 гр.

29 юни - 3 и 4 гр.

30 юни - 5 и 6 гр.

10.00 ч.

Стилистика

БФ - 4 курс

доц. Замбова

147

21 и 22 юни

10.00 ч.

СБЕ-2 част /морфология и синтаксис/

Слав. фил. – 3 курс

проф. Влахова

 

 

Катедра по българска литература

 

зала

дата

часове от….до

изпит

Каб. 146

8.07.

9 ч.

Проф. Б. Кунчев

Нова бълг. лит-ра

Руска филология

     
     

Зала 137,159

15.06.

Писмен – 9 ч.

Доц. К. Станева

Каб. 141

15, 16, 17.06.

Устен – 9 ч.

Възрожденска лит.

     

Българска филология

Славянска филология

Каб. 146

20.06.

9 ч.

Доц. Иван Иванов

Съвременна бълг. лит.

Българска филология

     
     

Зала 148

24.06.

Писмен – 9 ч.

Проф. Милена Кирова

Каб. 145

28 и 29.06.

Устен – 9 ч.

Бълг. лит. след Осв.

     

Българска филология

Каб. 145

24.06.

11 ч.

Проф. Н. Чернокожев

Възр. литература

Балканистика

     
     

Каб. 160Б

17.06.

11 ч.

Доц. Н. Папучиев

 

19.06

14.10 ч.

Култ. антропология

     

Българска филология

Каб. 160Б

17.06.

9. ч.

Фолклор

Славянска филология

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

Увод в общото езикознание, БФ, Мая Александрова

22.06   151 каб, 9.30,  3 група БФ, I курс

24.06   151 каб., 9.30,  4,5,6 групи БФ, I курс

26.06.   151 каб. , 9.30, 1, 2 групи БФ, I курс

 

Увод в общото езикознание, Славянска филология, Дарина Младенова

30. 06., четвъртък, 9,30 ч., каб. 151а, , Слав. филология (полска група), І курс

5.07., вторник, 9,30 ч., каб. 151а, Слав. филология (чешка + украинска група), І курс

6.07., сряда, 9,30 ч., каб. 151а, Слав. филология (сръбска и хърватска + словашка група)

 

Балканистика

14.06., 151 каб., 10 ч., Ареална лингвистика, 2 курс, Дарина Младенова

20.06., 151 каб., 9 ч.,  Гръцки език, 2 курс, Н. Генова

20.06., 134 ауд., 9.30 ч., Социолингвистика, 1 курс, М. Александрова

21.06.,   151 каб., 13 ч., Балканско езикознание, 4 курс, М. Александрова

22.06., 134 ауд., 10.30, История на Византия, 3 курс, Р. Бояджиев

23.06., 134 ауд., 14 ч., Румънски език, 1 и 3 курс

24.06., 134 ауд., 10 ч., Палеобалкански езици, 4 курс, Б. Михайлова

27.06., 134 ауд., 10.30, СИД, Р. Бояджиев

29.06., 134 ауд., 9.30, Сравн. балк. литературознание, 4 курс, Р. Станчева

30.06., 134 ауд., 9.30, Антична история на Балканите, 1 курс, Л. Грозданова

07.07., 134 ауд., 10 ч., Албански език, 4 курс, Р. Бейлери

 

 

Катедра по руска литература

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО....

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

(учебна дисциплина)

130

13.06.2016 г.

16.06.2016 г.

20.06.2016 г.

от 930 до 1300 ч.

 

РФ, Стара руска литература

 

130

14.06.2016 г.

от 1400 до 1700 ч.

РФ, Съвременна руска литература и култура

130

06.07.2016 г.

07.07.2016 г.

08.07.2016 г.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

от 900 до 1300 ч.

БФ, Руска класическа л-ра

БФ, Руска класическа л-ра

БФ, Руска класическа л-ра

130

27.06.2016 г.

28.06.2016 г.

29.06.2016 г.

от 13до 17 ч.

от 13до 17 ч.

от 930 до 1300 ч.

СлФ, Руска класическа л-ра

СлФ, Руска класическа л-ра

СлФ, Руска класическа л-ра

 

 

Катедра по руски език

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

136

13.06

09.00 – 13.00

Практически руски език, 4 част, I курс (писмен), РФ

126

14.06

10.00

Практически руски език, 4 част, I курс (устен), РФ

124

13.06

09.00 ч.

Практически руски език, 6 част, I курс (писмен), РФ

128

14.06

10.00 ч.

Практически руски език, 6 част, I курс (устен), РФ

124

23.06

09.00 ч.

Практически руски език, 2 част, I курс (писмен), РФ

126

24.06

10.00 ч.

Практически руски език, 2 част, I курс (устен), РФ

125

17.06

09.00 ч.

СРЕ.

Морфология, II курс, РФ

124 А

15.06

10.00 ч.

Руски език А1.2, сборна група ФКНФ, преподавател гл. ас. д-р Владимир Манчев

125

14.06

или

15.06

10.00 ч.

Руски език ниво A2.2, сборна група ФКНФ, преподавател Силвия Ганчева

124

20.06

10.00 ч.

Руски език, ниво А1.2, сборна група ФКНФ, преподавател гл.ас. д-р Красимира Петрова

124

20.06

10.00 ч.

Руски език ниво B1.2., сборна група ФКНФ, преподавател гл.ас. д-р Красимира Петрова

134 А

04.07

и

05.07

10.00 ч.

Странознание, I к. РФ

128

23.06

10.00 ч.

Теория на превода, II к., РФ

128

22.06

10.00 ч.

Прагматика, III курс, РФ

125

24.06

или

04.07

10.00

Историческа граматика на руския език, III курс, РФ

128

14.06

11.00 ч.

СРЕ. Фонетика. I курс, РФ

134 А

07.06

15.00 ч.

Руски език, специалност „Туризъм”, II курс, ГГФ, преподавател доц. д-р Цветана Ралева

 

 

Катедра по теория на литературата

 

 

ЗАЛА

 

 

ДАТА

 

ЧАСОВЕ

ОТ...ДО...

 

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

155 каб.

20.06.2016

10 часа

“Увод в литературната теория”, Испанска филология

155 каб.

21.06.2016

10 часа

“Увод в литературната теория”, Новогръцка филолгоия, Скандинавистика

155 каб.

22.06.2016

10 часа

“Увод в литературната теория”, Френска филология

152 каб.

22.06.2016

10 часа

Португалска филология

155 каб.

23.06.2016

10-14 часа

“Теория на литературата”, Книгоиздаване

157 каб.

23.06.2016

10 часа

“Увод в литературната теория”, Немска филология

152 каб.

23.06. 2016

9 часа

„Теория на литературата”, Славянска филология

155 каб.

24.06. 2016

10-14 часа

Теория на литературата, Книгоиздаване

157 каб.

24.06.2016

10 часа

Увод в литературознанието, Румънска филология

152 каб.

24.06.2016

9 часа

“Теория на литературата”, Славянска филология

155 каб.

28.06.2016

10 часа

Увод в литературната теория, Португалска филология

155 каб.

29.06.2016

10 часа

“Увод в литературознанието”, Италианска филология

155 каб.

30.06.2016

10-18 часа

„Антична и средновековна литература”, Българска филология, 1 курс

157 каб.

07.07.2016

10-18 часа

“Антична и средновековна литература”, Българска филология, 1 курс

155 каб.

07.07.2016

10 часа

Увод в литературната теория, Френска филология

 

Катедра по славянски литератури

 

Зала

Дата

Часове

От.. до..

Изпит /учебна дисциплина/

149 каб.

17 юни 2016

10:00 ч.

История на полската литература IV част, 4-ти курс

Полонистика

149 каб.

30 юни 2016

10:00 ч.

История на полската литература II част, 3-ти курс

Полонистика

156 ауд.

20 юни 2016

09:30 ч.

История на украинската литература, IV част, 4-ти курс

156 каб.

21 юни 2016

10:00 ч.

История на чешката литература, IV част, 4- ти курс, профил Бохемистика

156 каб.

24 юни 2016

10:00 ч.

История на сръбската и хърватската литература II част, 3-ти курс

156 каб.

30 юни 2016

10:00 ч.

Южнославянски литератури, Специалност Балканистика

156 каб.

04 юли 2016

10:00 ч.

История на словашката литература, II част, 3-ти курс, профил Словакистика

156 каб.

04 юли 2016

10:00 ч.

Литературоведски магистърски семинар, Славянска филология

156 каб.

04 юли 2016

10:00 ч.

История на чешката литература IIчаст, 3-ти курс Бохемистика

 

156 каб.

 

10:00 ч.

 

 

 

10:00 ч.

 

 

 

9:30 ч.

Славянски литератури Специалност Българска филология :

04 юли 2016

IV и VI гр.

07 юли 2016

II и V гр.

08 юли 2016

I и III гр.

156 каб.

07 юли 2016

10:00 ч.

История на сръбската и хърватската литература IV част, 4-ти курс

156 каб.

 

10:00 ч.

История на славянските литератури,Специалност Славянски филологии, 2-ри курс

5 юли 2016

словакисти, сърбохърватисти, украинисти

6 юли 206

полонисти и бохемисти

159 ауд.

28 юни 2016

09:30 ч.

История на украинската литература, II част, 3-ти курс

 

 

Катедра по славянско езикознание

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО.......

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

159 к.

109

28.06.2016

29.06.2016

10.00. писмен

10.00. ч устен

Практически сръбски и хърватски език – първи курс – доц. д-р Д. Савова   и гл. ас. д-р     М. Стефанов

109 к.

23.06.2016

9.00 ч. писмен

Практически сръбски и хърватски език – втори курс гл. ас. д-р Р. Стефчеваи гл. ас. д-р М. Стефанов

150 к.

159

15.06   2016 -писмен

16.06.2016 - устен

9.00ч.

10.00ч

Практически сръбски и хърватски език – трети курс ас. Т. Дункова и лектори Б. Васич и   И. Факац

159 к.

17.06.2016 писмен

21.06.2016 ус тен

9.00ч

10.00ч.

Практически сръбски и хърватски език – четвърти курс .ас. Т. Дункова и лектори Б. Васич и И. Факац

149 к

14.06.2016 –писмен

21.06.2016 устен

10.00

10.00

Практически полски език –първи курс – гл. ас. д-р В. Делева, хон. пр. Л. Шверчек и лектор Ж. Павлович

149а к.

14.06.2016 –писмен

30. 06. 2016- устен

10. 00ч.

10.00ч

Практически полски език – втори курс –гл. ас. д-р М. Виларова и лектор Ж. Павлович

149

17. 06. 2016 писмен

23. 06. 2016 -устен

10.00 ч

 

10.00 ч

 

Практически полски език –трети курс – гл. ас. д-р В. Делева и лектор   Ж. Павлович

149

13. 06. 2016 писмен

21. 06. 2016 - устен

10.00ч

12.00ч

Практически полски език – четвърти курс - доц. д-р Д. Денчева и лектор Ж. Павлович

160б

29.06.2016

30.06.2016

9.00 ч. –писмен

9.00 ч. устен

Практически чешки език – първи курс – гл. ас. д-р С. Стойчев и лектор Е. Коваржова

160Б

11.06.2016

13. 06.2016

10.00 ч.- писмен

12.00 ч - устен

Практически чешки език – втори курс – доц..д-р Ц. Аврамова,   и лектор Е. Коваржова

160Б

27.06.2016

28.06.2016

9.00ч. - писмен

9. 00 ч - устен

Практически чешки език – трети курс – гл. ас. д-р Р. Железарова, гл. ас. д-р Е. Македонска и лектор Е. Коваржова

160 Б

16.06.2016

17.06.2016

9.00 - писмен

14.00 -   устен

Практически чешки език –четвърти курс – гл. ас. д-р Й. Трифонова и гл. ас. д-р Р.Железарова

Зала над паричния салон

28.06.2016

29.06.2016

9.00ч – писмен

9.00 ч. - устен

Практически украински – първи курс – доц. д-р А. Стаменова,   и лектор О. Сорока

1 бл. –/ до хотел Плиска/ 429 каб.

30.06.2016

10.00 ч- писмен.

14.00ч. - устен

Практически украински – втори курс – гл. ас. д-р В. Колев

Зала над паричния салон.

17.06.2016

10. 00 ч - писмен

- устен

Практически украински – трети курс – гл. ас. д-р П.Мартинова, лектор О. Сорока, хон. пр. В. Драгулева

Зала над паричния салон

05.07.2016

9. 00 ч - писмен

- устен

Практически украински – четвърти курс – . д-р П. Марти нова, лектор О. Сорока,

17бл. Ст. Град.

19.06.2016

9. 00 ч.

Практически словашки език втори курс и трети - ас. Д. Иванова и лектор В. Гечова

 

17. бл. Ст. град

18.06.2016

9. 00 ч.

Практически словашки език – четвърти курс - ас. Д. Иванова и лектор   В. Гечова

 

1 блок   429 каб.

07.07.2016

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – украинска морфология втори курс –   гл. ас. д-р П. Мартинова

149 к.

24.06.2016

13. 30 ч.

Съвременен славянски език – полска морфология втори курс – проф. дфн И. Гугуланова

109 к.

30.06.2016

10. 00 ч.

Съвременен славянски език сръбска и хърватска морфол. доц. д-р Д. Савова - втори курс

160 Б

23.06.2016

9. 00 ч

Съвременен славянски език чешка морфол. – втори курс гл. ас. д-р С. Стойчев

17 блок.

23.06.2016

9.30 ч

Съвременен славянски език – словашка морфология втори курс – доц.д-р В. Панайотов                                                

1 бл. 429 ауд.

06.07.2016

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – украински синтаксис и семантика трети курс –гл. ас. д-р   П. Мартинова

160 Б

15.06.2016

10. 00 ч.

Съвременен славянски език – чешки синтаксис – трети курс – гл. ас. д-р Ц. Аврамова

149 к.

2.07.2016

11. 00 ч.

Съвременен славянски език – полски синтаксис – трети курс – ас. д-р Ж. Станчева.

109 к.

21.06.2016

9. 00 ч.

Съвременен славянски език –сръбски и хърватски синтаксис – трети курс – гл. ас. д-р Р. Стефчева и ас. д-р М. Стефанов

160в/158

27.06.2016

11.00ч.

Съвременен славянски език – словашки синтаксис – трети курс –доц. д-р Д. Вакарелска

154 к.

24.06.2016

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици втори курс трета и пета група българисти     доц.   д-р В. Гешев

154 к.

26.06.2016

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици –втори курс четвърта и шеста група българисти   доц.   д-р В. Гешев

154 к.

27.06.2016

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – четвърти курс слависти доц. д-р   В. Гешев

154 к.

25.06.2016

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –българисти –първа група - доц. д-р В. Гешев

154 к.

23.06.2016

9. 00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – втори курс –българисти –   втора група доц. д-р В. Гешев

Зала над паричния салон

10.06.2016

14. 00 ч.

Прагматика на украинския език – пети курс – лектор О. Сорока

135 к.

28.06.2016

10.00ч

Сравнителна граматика на славянските езици –трети курс руска филология гл. ас. д-р М. Виларова

 

Останалите изпити на студентите от специалност Славянска филология ще се проведат според уговорените с преподавателите дати , зали и часове.

 

 

Катедра по кирилометодиевистика

 

 

 

Зала

Дата

Часове

Изпит /учебна дисциплина/

160

28.06.2016 г.

9-12 ч.

Старобългарски език, РФ, проф. Т. Славова

144

1,2,3,7,8 юли

2016 г.

9.30 ч.

Доц. дфн В. Велинова

 

 

 

 

Катедра по методика

 

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

148

15.06.2016 г.

10 – 13 ч.

Изпит по методика на обучението по литература – за БФ

147А

17.06.2016 г.

10 ч.

Изпит по методика на обучението по руски език

247А

06.06.2016

10 ч.

Изпит по методика на обучението по литература – за СФ /Еразъм/

247А

26.06.2016

10 ч.

Изпит по методика на обучението по литература – за СФ

 

 

Български език като чужд

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

от.......до.......

ИЗПИТ,ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

119

06.06.2016г.

от 12:30 ч.

проф. д-р Елена Хаджиева

гл. ас. д-р Весела Шушлина

119

08.06.2016г.

от 09:00 ч.

гл. ас. д-р Венера Байчева

119

13.06.2016г.

от 09:00 ч.

изпит на студентите по програма

Еразъм при гл. ас. д-р Венера Байчева

119

30.06.2016г.

от 11:00 ч.

проф. д-р Елена Хаджиева

референт-преводачи – 3 курс

119

04.07.2016г.

от 10:00 ч.

Държавен изпит по български език – специалност Международни отношения

201

05.07.2016г.

от 17:00 ч.

хон. преподавател Таня Алмалех – напреднали специализанти

119

13.06.2016г.

от 09:00 ч.

ФНПП – 2 курс

119

16.06.2016г.

от 09:00 ч.

ФНПП – 1 курс

119

16.06.2016г.

от 14:00 ч.

Морфология – 3 курс ФЖМК и други факултети, гл. ас. д-р Весела Шушлина