Конференции

Научни конференции

uni fall

 

INVITATION

 

 

            Dear Colleagues,

 

The Department of Slavic Linguistics and the Department of Slavic Literatures at Sofia University St. Kliment Ohridski are pleased to invite you to participate in The Fourteenth International Slavic Studies Conference, which will be held from 26th to 28th April 2018 at the Conference Halls of Sofia University St. Kliment Ohridski. The topic of The Fourteenth International Slavic Studies Conference is:

 

The Stereotype in the Slavic Languages, Literatures and Cultures

 

We would kindly ask you to head your application for the following fields:

I. Linguistics

Please, send the filled Application form to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

II. Literature

III. Culturology

IV. Anthropology

V. Folklore

Please, send the filled Application form to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Contributors are invited to deliver 15-minute presentations of their papers. The working languages of the Conference are all Slavic languages and English.

The publishing of the Conference Proceedings is planned. The full-text manuscripts exceeding the limit of 22000 characters (with spaces) will not be accepted. The technical instructions will be sent to you additionally.

The Conference fee is 60 BGN. Travel and accommodation expenses should be covered by the participants.

 

Participation in absentia is not accepted.

We would like to receive your Application until 31st January 2018.

 

Application form

                       

Organizational Committee:  

     Programme Committee:

Prof. Dr.Sc. Boško Suvajdžić (Serbia)

Prof. Dr.Sc. Zvonko Kovač (Chroatia)

Prof. Dr.Sc. Ludmila Uhlířová

(Czech Republic)

Prof. Dr.Sc. Lucian Suchanek (Poland)

Prof. Dr.Sc. Guiseppe dell’Agata (Italy)

Prof. Dr.Sc. Panayot Karagyozov (Bulgaria)

Assoc. Prof. Dr.Sc.Margarita Mladenova (Bulgaria)

Assoc. Prof. Tsvetanka Avramova, PhD.

Assoc. Prof. Dilyana Dencheva, PhD.

Assist. Prof. Rositsa Stefcheva, PhD.

Assist. Prof. Emiliya Makedonska, PhD.

Assist. Prof. Diana Ivanova, PhD.

Assist. Prof. Vladimir Kolev, PhD.

Assist. Prof. Ticha Boncheva

Boryana Tsvetkova

Christian Yanev

Lilia Zheleva

Velimira Bozhilova

 

 

Head of Department                                                  Head of Department

of Slavic Linguistics:                                                  of Slavic Literatures:

(Assoc. Prof. Albena Stamenova, PhD.)                    (Assoc. Prof. Ina Hristova, PhD.)

Sofia, 20th November 2017

 

 

bg png

 

 

poster conf enUniversity of Sofia “St. Kliment Ohridski”

Faculty of Slavic Studies                          

Department of General, Indo-European and Balkan Linguistics

INVITATION

for participation in

XVI International Conference in Balkan Studies for students and PhD students

On behalf of the organizers, students in Balkan Studies in the Department of General, Indo-European and Balkan Linguistics, Faculty of Slavic Studies and students in Romanian Philology of Faculty of Classical and Modern Philology, Sofia University „St. Kliment Ohridski“ we would like to invite you to the XVI International Conference in Balkan Studies for students and PhD students. It will be held on 26th April 2016 in Sofia University “St. Kliment Ohridski”. The participants will present paper works in the fields of the Balkan Linguistics, Literature, History, Culture and Politics.

The participants should fill in the Application form till 27th March 2016 and send it to the following e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. According to the requested information in the Application form, the participant is expected to specify the theme and the field of the paper work and to indicate if he/she would like to be accommodated in a dormitory of Sofia University „St. Kliment Ohridski“ during the conference (on 25th and on 26th April 2016). The participants should arrange their arrival on 25th April and their departure on 27th April.

Enclosed please find the Application Form for participation in XVI International Conference in Balkan Studies.

 

        Application Form

 

Regards,  

Organizaional Committee:

Borislava Ivanova

Tea Nedkova

Simeon Mihalkov

Ralitsa Kalaidzhieva

Assoc. Prof. Dr. RussanaBeyleri,                     

(Department Chair "General, Indo-European & Balkan Linguistics")

Yavor Ivanov

Ilias Iatropoulos

Ivaylo Petrov

                en png

poster conf bg copyСофийски университет „Св. Климент Охридски”          

Факултет по славянски филологии

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В

XVI международна конференция по Балканистика

за студенти и докторанти

 

 

От името на организаторите, студенти от специалност Балканистика към Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание към Факултета по славянски филологии и студенти от специалност Румънска филология към Факултета по класически и нови филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, имаме удоволствието да Ви поканим на XVI международна конференция по Балканистика за студенти и докторанти на 26.04.2016 г.

 

 

Заявките за участие следва да бъдат попълнени и изпратени до 27.03.2016 г. на следния e-mail адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Съгласно изисканата информация във формуляра за участие, участникът трябва да посочи темата и научната област на доклада, както и да заяви желае ли да бъде настанен в студентско общежитие по време на конференцията (на 25. и 26.04.2016). Участниците трябва да организират своето пристигане на 25.04.2016 г., а отпътуването си – 26.04.2016 г.

 

Заявка за участие

 

С уважение,


Организационен комитет:

Борислава Иванова

Теа Недкова

Ралица Калайджиева

Доц. д-р Русана Бейлери,

(Ръководител на Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание)

Симеон Михалков

Явор Иванов

Илиас Ятропулос

Ивайло Петров

 

                        logo su                                                                logo balk          

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА ПО ОБЩО, ИНДОЕВРОПЕЙСКО И БАЛКАНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

XVI МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БАЛКАНИСТИКА

БАЛКАНИТЕ – МОСТ МЕЖДУ ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО

26.04.2016

 

XVI INTERNATIONAL CONFERENCE IN

BALKAN STUDIES

THE BALKANS – BRIDGE BETWEEN KNOWN AND UNKNOWN

26.04.2016

 

Hall № 2

09.00 – 09.30   Official opening of the conference

 

Section Linguistics

Moderators: Jovana Gocic, Ilias Iatropoulos

Hall № 2                    

 

10.00 – 12.00 First session

 

Dana Konstantina (Aristotle University of Thessaloniki, Greece) – The Effect of the Conversational Medieval Greek (Byzantine) Language in Modern Bulgarian Language

Αnastasia Papageorgiou (National and Kapodistrian University of Athens, Greece) – Kалкиране – калки в български от гръцки език

Hristina Spasic (University of Belgrade, Serbia) – Глаголът зная – маркер на пресупозиция в българската разговорна реч

Abdurrahim Maxhuni (Institute of Albanology – Prishtinë, Kosovo) – The Condition of Standard Albanian in Social Networking Sites

Naim Berisha (Institute of Albanology - Prishtinë, Kosovo) – The Influence of English Language and the Nature of Linguistic Borrowings in Everyday Speech

Dimitris Marinoglou (Democritus University of Thrace – Komotini, Greece) – Η επίδραση της αγγλικής γλώσσας στην ελληνική γλώσσα

Klaudia Chalczyńska (University of Lodz, Poland) – Англицизмите в полските, българските и словенските медии /online/

Artur Zaręba (University of Lodz, Poland) – Формантите -джия и -чия в словообразуването на съществителните имена в българския език и техните еквиваленти в полския език /online/

12.00 – 13.00 Lunchbreak

 

13.00 – 15.00 Second session

 

Явор Иванов (СУ „Св. Климент Охридски“ – София, България) – Кратки бележки (наблюдения) върху употребата на основна богословска лексика в старопечатни румънски издания

Петя Келиванова, Лиляна Симеонова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, България) – Периодизация на употребата на кирилицата в Румъния

Bejenaru Cristina-Andreea (University of Bucharest, Romania) – C-selection в български и румънски фразеологизми /online/

Добромир Андреев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, България) – Особености в словореда на клитиките в контекста на българо-румънския билингвизъм в говора на гр. Тутракан

Маргарита Гетова (СУ „Св. Климент Охридски“ – София, България) – Някои наблюдения върху семантиката на фразеологичните единици с компонент числително име в българския и румънския език

Катарина Кнежевич (University of Belgrade, Serbia) – Балкански близости: фразеологизми с компонент глава (наблюдения върху български, сръбски и турски материали)

Jovana Gocic (University of Belgrade, Serbia) – Глаголи в специфични семантични вериги в български и сръбски език: гледам - виждам, пазя - чувам, чувам – слушам

Таня Радмановац (University of Belgrade, Serbia) – Сегашно деятелно причастие и проблемите при превода му от български на сръбски език

15.00 – 15.30 Coffee break

 

15.30 – 16.30 Third session

 

Nina Milivojević (University of Belgrade, Serbia) – Uporedna analiza srpskog i bugarskog jezika

Jelena Rajačić (University of Belgrade, Serbia) – Uticaj politike na jezike Balkana

Marsela Bregu (“Fan.S.Noli” University, Korça, Albania) – Historiku i gjuhës shqipe /online/

Искра Добрева (СУ „Св. Климент Охридски“ – София, България) – Replacement of Infinitive by Conjunctive in Final Subordinate Clauses in the Balkan Variety of Judeo-Spanish

 

 

Section Literature

Moderators: Tea Nedkova, Daniel Tomov

 

Hall № 2        

10.00 – 12.30 First Session

 

Greta Cumraku (University of Tirana, Albania) – Σαπφώ, μια σπουδαία προσωπικότητα της αρχαίας ελληνικής λυρικής ποίησης

Anisa Xhumri (University of Tirana, Albania) – Η Γεννιά των ελληνών λογοτεχνών του 1880

Anastasia Fotopoulou (Democritus University of Thrace - Komotini, Greece) – Costas Kariotakis and Peyo Yavorov – Poetic Parallels

MogiaStella - Η ζωή και το έργο του Ελίας Κανέττι /online/

Борислава Иванова (СУ „Св. Климент Охридски“ – София, България) – Поетически картини в стиховете на Намък Кемал (анализ на няколко творби на турски език)

Даниел Томов (СУ „Св. Климент Охридски“ – София, България) – Петър Петрович Негош през очите на Иво Андрич (Негош като герой на косовската мисъл)

Xhensila Mirashi (“Fan.S.Noli” University, Korça, Albania) – Figura e gruas në tregimet e shkrimtarit bullgar, Elin Pelin

Теа Недкова(СУ „Св. Климент Охридски“ – София, България) Гръцката(ите) идентичност(и) през погледа на Никос Казандзакис и Хенри Милър

Kristina Mitrou (University of Tirana, Albania) – Νίκος Καζαντζάκης

12.30 – 13.30 Lunch break

 

Section Politics, History and Culture

13.30 – 15.15 First session

 

Giorgi Chapidze (Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Erasmus Hermes exchange), Georgia) – The Right to Self-determination and Kosovo’s Case from International Law Perspective

Eriketa Kocollari (“Fan.S.Noli” University, Korça, Albania) – The Border Problems that Irritate the Regional Politics

Ornela Memushi(“Eqrem Çabej” University, Gjirokastra, Albania), Juljan Becolli (“Fan.S.Noli” University, Korça, Albania) – Turizmi factor zhvillimi rajonal

Katerina Aleksiou, Alberto Dini – Poverty and Women Rights on Balkans

Kleni Buzo (“Fan.S.Noli” University, Korça, Albania) – Vendosja e regjimit monarkist në Shqipëri /online/

Kristi Laho (“Fan.S.Noli” University, Korça, Albania) – Fqinji im armik (Luftrat Ballkanike)

Elena Shuke (“Fan.S.Noli” University, Korça, Albania) – Krimet e Erreta te Komunizmit Shqiptar

Nertila Xhiveshi (University of Tirana, Albania) – Culture and Politics ( Albanian) /online/

 

15.15 – 15.45 Coffee break

 

15.45 – 17.00 Second session

 

Valentina Muca (University of Tirana, Albania) – Evolimi i Bibliotekës së Aleksandrinisë

Evangelia Ntampou, Irene Oikonomidou, Iliana Orfanidou (Democritus University of Thrace - Komotini, Greece) – Στοιχεία βογομιλισμού στην ελληνική λαϊκή παραδοση

Irida Rechi (University of Tirana, Albania) – Ελληνικοί παραδοσιακοί και λαϊκοί χοροί

Вангелина Спирова (СУ „Св. Климент Охридски“ – София, България) – Каракачанската сватба

Marsela Bashari (University of Tirana, Albania) – Το Δημοτικό τραγούδι. H καλλιέργεια του δημοτικού τραγουδιού μέσα στο χρόνο

Gurali Haxhillari (“Fan.S.Noli” University, Korça, Albania) – Visual Arts from XVI to XVIII Century. Pictures

 

Alma Mater Restaurant

18.30   Cocktail and official closing of the conference

aula foaje imagelarge

 

Балканистични четения 2018

 

Имаме удоволствието да ви поканим на балканистична конференция, посветена на юбилея на проф. д-р Василка Алексова и проф. дфн Румяна Л. Станчева, чиито научни и преподавателски приноси всички високо ценим. Събитието ще се проведе на 16 и 17 май 2018 в Софийския университет „Св. Климент Охридски” в рамките на станалите вече традиционни Балканистични четения, организирани от Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание към Факултета по славянски филология (Софийски университет „Св. Климент Охридски“).

 

В унисон със заниманията на проф. д-р Василка Алексова езиковедската част на конференцията, която ще се проведе на 16 май 2018, ще бъде посветена на балканското езикознание с акцент върху българо-румънските езикови отношения и балканската етнолингвистика.

 

Научните дирения на проф. дфн Румяна Л. Станчева задават следните насоки в литературоведската част на конференцията, която ще се проведе на 17 май 2018, под надслов „(Не)сравнимото в европейските литератури. Балканистика и Сравнително литературознание“.

 

 

Програма на конференцията