Конференции

Научни конференции

 

kliment-ohridskiНа 23.ХІ.2015 г.

Катедрата по кирилометодиевистика

за шестнадесета поредна година ще проведе

интердисциплинарната конференция

за млади изследователи

 

 

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

 

Катедрата кани всички учащи се в бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, идеи и разработки в областта на Средновековието – литература, език, история, култура, както и на приемствеността между Античност, Средновековие и съвремие, да заявят желанието си за участие заедно с темата на своето изложение и адрес за обратна връзка до 10.ХI.2013 г. на е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Докладите не трябва да надхвърлят 15 минути (6 стандартни компютърни страници).

 

manuНа 21.ХІ.2013 г.

Катедрата по кирилометодиевистика

за четиринадесета поредна година ще проведе

интердисциплинарната конференция

за млади изследователи

 

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

 

 

 

Катедрата кани всички учащи се в бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, идеи и разработки в областта на Средновековието – литература, език, история, култура, както и на приемствеността между Античност, Средновековие и съвремие, да заявят желанието си за участие заедно с темата на своето изложение и адрес за обратна връзка до 10.ХI.2013 г. в каб. 144 (за гл. ас. д-р Диана Атанасова) или на е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Докладите не трябва да надхвърлят 15 минути (6 стандартни компютърни страници).

 

 

 

uni-copyy

ПОКАНА

за участие в традиционната интердисциплинарна конференция за млади изследователи

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” кани студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени да вземат участие в ежегодните Климентови четения за млади изследователи, които ще се състоят на 22.11.2017 г. в Заседателна зала 2 на Ректората.

Докладите трябва да са посветени на въпроси и проблеми, свързани със средновековната епоха: история, литература, език, култура, фолклор, връзки и приемственост между Античност и Средновековие, между Средновековие и съвременност.

Желаещите да участват в конференцията могат да изпращат заявки – тема и резюме (до 150 думи) на доклада, придружени с кратка биографична бележка за себе си – до 6.11.2017 г. на e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Докладите не трябва да надхвърлят 6 стандартни машинописни страници, а времето за представянето им - 15 минути.

 

Организационен екип от

Катедрата по кирилометодиевистика

 

Катедрата по Kирилометодиевистика приканя студенти, докторанти и млади учени да участват в ежегодните Климентови четения, които тази година ще се проведат на 19 ноември от 9 ч. в Зала 1.

 

med-book

 

Теми за доклади, свързани с българското и славянското средновековие (литература, език, история, богословие), се приемат до 10 ноември в каб. 144 или на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

uni-copyy

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” Ви кани на Климентови четения за млади изследователи, които ще се състоят на 22.11.2017 г. в Заседателна зала 2 на Ректората.

 

Програма на конференцията

Резюмета на докладите