Конференции

Научни конференции

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

El MutevaНай-учтиво ви каним да вземете участие в работата на Националната научна конференция в памет на изтъкнатите възрожденски дейци, представителите на Одеския литературен кръг Елена и Димитър Мутеви, организирана от Катедрата по българска литература във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ и направление "Литература на Българското възраждане" при Института за литература при БАН.

 

Конференцията ще се проведе на 21 ноември 2014 г. (петък), в Новата конферентна зала на СУ от 12.00 часа.

 

Вижте подробности в програмата на конференцията „Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност“

 

Ще се радваме на вашето участие!

 

 

plakat pokana konfer 2014Катедрата по руска литература Ви кани на международна научна конференция

 

„Класика и канон в руската литература. Юбилеят”,

 

която ще се проведе на 6 и 7 ноември 2014 г. и е посветена на 200-годишнината от рождението на М. Ю. Лермонтов, 110-годишнината от смъртта на А. П. Чехов и 135-годишнината от рождението на проф. П. М. Бицили.

 

 

Откриване - 6 ноември 2014 (четвъртък) от 10 ч. в Нова конферентна зала

 

 

Програма на конференцията

 

uni25Имамe удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема

 

Наследството на лингвистиката в българската литературна теория”,

 

организирана от Направлението по Теория на литературата към Института за литература при БАН и Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Конференцията ще се проведе на 27, 28, 29 ноември 2014 г. в Софийски университет. Крайният срок за изпращане на заявките (заглавие и анотация до 1000 знака) е 30.09.2014 г. на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Обърнете внимание, че тази година работата по издаването на сборник с докладите ще стартира непосредствено след конференцията, затова е необходимо докладът Ви да бъде завършен и изпратен отново на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в окончателен вариант до 15.12.2014.

 

Конференцията е трета по ред в подобен формат, организационен екип и теоретичен залог след форумите „Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов” [2012 г.] и „Просветителство срещу идеологема (Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов)”[2013 г.]. Силният интерес към тези форуми и интензивният академичен дебат, породен от тях, дава основание на организаторите да очакват и в третата среща питането за съдбата на българското литературознание да предизвика сериозен отклик.

 

Амбицията на „Наследството на лингвистиката в българската литературна теория” е да бъде следваща стъпка в осъществяването на започнатия в предишните две конференции мащабен теоретичен проект по анамнеза на ключови понятия, концепции и мислители с оглед на българската литературоведска общност. „Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа” открои невидимото сговаряне и концептуалните и тематични връзки в делото на ключови за българското литературознание фигури – М. Янакиев, Н. Георгиев и Р. Коларов. „Просветителство срещу идеологема (Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов)” отвори дискусията към хетерогенни направления в областта на естетиката и рефлексията върху литературата и изкуствата през 60-те и 70-те години, изследвайки функцията на хуманитаристкиката като опозиция спрямо репресивния официален дискурс.

 

Конференцията „Наследството на лингвистиката в българската литературна теория” ще отвори разговора за историята на българското литературознание с оглед на връзката му с езикознанието, както и (д)ефектите на профилирането на двете области днес. Форумът предполага насочване към явното или дискретно литературоведско присъствие на пораждащи фигури като Сосюр или Гийом, към споровете около руските формалисти и Бахтин, към ранните работи на Цветан Тодоров и Юлия Кръстева, към влиянието на Лотман и школата в Тарту, към приноса на български езиковеди като Георги Герджиков, Красимир Манчев, Цанко Младенов, Йордан Пенчев, Мирослав Янакиев и др. за българското литературознание от 60-те години насетне. Най-сетне добре дошли са и перспективи към интернационалния контекст на тази проблематика. През тази призма изследователските усилия ще бъдат насочени към по-нататъшно разгръщане на откроените в досегашните два научни форума въпроси, за да се подкрепи колективното усилие както за реконструиране на една по-сложна картина на хуманитарно-научния контекст след 1960-те години, така и за осмисляне с днешна дата на ролята на литературно-теоретичното мислене.

 

Насърчава се кандидатстването както с индивидуални заглавия по проблемите на конференцията, така и с предложения за тематични сесии. Крайният срок е 30.09.2014.

 conf-hall

 

Катедра „Българска литература“ кани всички колеги от Факултета по славянски филологии на своята конференция „Литература и памет“, която ще се проведе на 9 ноември (четвъртък) от 9.30 часа в Нова конферентна зала, СУ.  

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

9 ноември 2017 г.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Нова конферентна зала

9.30 Откриване на конференцията

Първа заседателна секция

Водещ: Милена Кирова

9.45 – 10.00 Катя Станева – Комичните етимологизации на Петко Славейков: игри с имената на местата и времената

10.00 – 10.15 Надежда Александрова – Народна памет и писмено наследство. Историята на Божил чорбаджи от Котел

10.15 – 10.30 Венцеслав Шолце – Колективна памет и историческо събитие: дискурси на Съединението в българската книжнина

10.30 – 10.45 Николай Чернокожев – Две могили - власт и спомняния

10.45 –11.00 Милена Кирова – Случаят Рицарски замък: между реалността и мистификацията

Дискусия

Почивка 11.00 – 11.15

 

Втора заседателна секция

Водещ: Кристина Йорданова

11.15 – 11.30 Деяна Талева – Наративът Исус Навин и превръщането на Oбетованата земя в място на паметта

11.30 – 11.45 Анелия Тотева – Библейски символи на началото и края в повестта на Йордан Йовков „Жетварят“

11.45 – 12.00 Кристина Колева – Вярата в болестта като природа и в природата като изцелител на болестта в разказа "Русалска нощ" на Йордан Йовков

12.00 – 12.25 Венета Савова, Надежда Стоянова – Косара или Дъщерята на Самуила: модернистични трансформации на средновековния наратив

12.25 – 12.40 Лора Динкова – Експериментът бог - игра между Йов и Мартина в повестта от Виктор Пасков ,,Мартина‘‘

Дискусия

Почивка. Коктейл: 12.40 – 13.30


Трета заседателна секция

Водещ: Биляна Борисова

13.30 – 13.45 Ноеми Стоичкова – Б. Пенев като литературен критик

13.45 – 14.00 Владимир Полеганов – Всичката сила на паметта: трансформации на спомена в диаболичния разказ

14.00 – 14.15 Мария Русева – Отвъд екватора: две художествени репрезентации на пътуването из Южна Америка

14.15 – 14.30 Иван Иванов – Литературен канон – културна динамика и постмодернизъм

14.30 - 14.45 Зорница Гъркова – Женските персонажи в романите на Емилия Дворянова. Двойни контексти

Дискусия: 14.45 – 15.15 

 

Pokana-koricaСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА „РУСКИ ЕЗИК” и КАТЕДРА „РУСКА ЛИТЕРАТУРА”

 

Уважаеми колеги,

 

имаме честта да ви поканим на

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„РУСИСТИКАТА ДНЕС – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

23-25 ноември 2016 г.

 

 

 Конференцията е посветена на 1100 години от успението на Св. Климент Охридски и 70-та годишнина на специалността Руска филология.

 

Предвиждат се следните тематични направления в работата на конференцията:

  • Теоретични и приложни аспекти в изследването на съвременния руски език
  • Православният свят: история на неговата книжнина и език
  • Руският език в междукултурна среда
  • Литературни юбилеи в юбилейната година.

 

Откриването на конференцията е на 23-ти ноември 2016 г. от 10:00 ч. в Аулата на Софийския университет, бул. „Цар Освободител” 15.

 

Програма на конференцията