Ръководител: проф. д-р Ангелина Вачева, стая 130, тел. 9308 307

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

За катедрата

 

Проф. д-р Ренета Божанкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


руска литература от ХIХ век, руска литература от ХХ век, украинска литература

 

Проф. д-р Людмил Димитров

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

руска литература от ХIХ век

 

Проф. д-р Ангелина Вачева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


стара руска литература, руска литература от ХVIII век и руска литература от ХIХ век

 

Доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

руски фолклор, стара руска литература, руска класическа литература

Доц. д-р Галина Петкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

руска литература от ХIХ век и руска литература от ХХ век

Гл. ас. д-р Константина Пунева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

руска литература от ХIХ век и руска литература от ХХ век

Ас. д-р Александър Христов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

руска литература от ХIХ век и руска литература от ХХ век

Силвия Ганчева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

филолог-специалист, каб. 130, тел. 9308 307

 

 

Магистърски програми

 

Докторанти

 

Издания на катедрата

 

Форуми, организирани от катедрата

 

Галерия