vv8


Славянска филология

 

Придобиване на професионална квалификация „Учител по български език и литература" – на вниманието на студентите от БФ (РО и ЗО) и СФ, завършващи II курс през уч. 2022/2023 г.