Uncategorised

 

CALL FOR PAPERS

 

Along the Periphery of Literature: Memory and Uses

 

 

Dear colleagues,

We are pleased to invite you to an academic conference “Along the Periphery of Literature: Memory and Uses”.  It will be held from 4 to 5 November 2019 in the New conference room and Hall 1 of Sofia University St. Kliment Ohridski.

 The main thematic areas are:

  • Theoretical and historical aspects of the marginal literature: authors, genres, works, interpretative directions.
  • Uses and misuses of literary memory. Literary and critical discourses. Ideological contexts.
  • Literature and Culture in the Periphery: national dialogues and global politics.

 

The languages of the conference are: Bulgarian, English and Russian. 

 

We are looking forward to your applications until October 15, 2019. Please, send them to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The papers will be published in 2020.

 

Application form

 

There is no conference fee. Participants attending the conference are expected to cover their travel, food and accommodation expenses.

 

 

Organizing Committee: Assoc. Prof. Noemi Stoichkova, PhD

Senior Asst. Prof. Nadezhda Stoyanova, PhD

Vladimir Ignatov, PhD

moodle-logo

 

 

Важно съобщение!

Курсовете в moodle, които се виждаха от сайта на Факултета по славянски филологии

са преместени на университетския сайт, където са събрани електронните курсове и на другите факултети.

 

Новият адрес е:

http://elearn.uni-sofia.bg/course/category.php?id=5


Електронните курсове са изцяло запазени с изключение на онези, при които не е въведено никакво съдържание.

За да разглеждате или редактирате съдържание в системата moodle на новия адрес, е необходимо отново да се регистрирате.


Стъпките на регистрацията са следните:

- влизате в elearn с потребителското си име и парола от системата СУСИ4

- активирате акаунта си в elearn, добавяйки информация, като следвате указанията на системата


Преподавателите, които искат да редактират старите си курсове или да създават нови курсове, трябва да се обърнат към администратора на сайта Ружа Мускурова, за да получат отново права за въвеждане на съдържание. Можете да пишете на администратора на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ако не сте регистрирани в СУСИ4 или не знаете как да направите това, можете да се обърнете към администратора за СУСИ4 Емилиян Николов - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (тел. 9308 387)

 

 


 

 

 

Американската драма в киното

Едносеместриален курс

 

Преподавател: проф. д-р Корнелия Славова

 

Анотация на учебната дисциплина:

Целта на курса «Американската драма в киното» е да запознае студентите с развитието на американската драма през ХХ век по линия на  жанрови характеристики, стил, тематика, театрални стилове.

            В семинарите се работи с класически произведения на американската драма и техните сценични и филмови адаптации. Целта е студентите да анализират изучаваните произведения не само като примери на драматичното изкуство и като литературни произведения, но и като културни артефакти в публичната арена на театъра и филмовото изкуство.

            В курса са предвидени посещения на театрални постановки на американски пиеси на Софийска сцена, както и проекти, свързани с интерпретация на сценични и филмови адаптации.

            В лекционния курс на дисциплината «Американската драма в киното» се разискват проблеми, свързани с трансформациите на драматичния текст при театралните постановки и филмирането, ролята на цензурата във филмовата индустрия, връзката със социалния и културен контекст на създаване и рецепцията на драматичното и филмовото изкуство.

Предварителни изисквания:

Добро владеене на английски език.

Очаквани резултати:

Анализираните постановки и филмови адаптации се очаква да развият творческия потенциал на студентите, както и практическите им умения за интерпретация на текст и образ, и писане на художествена рецензия.

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1

Въведение в теориите за драма: Видове адаптация на текст

2

2

Провинстаун Плейърс – началото на американската драма. Експресионистичната драма на Сюзан Гласпъл - „Дреболии”

2

3

Модернистката драма през 20-те години на ХХ век. Юджин О Нийл на сцената и на екрана – „Дългият път на деня към нощта” Началото на американското кино.

2

4.

Цензура и политика: „Лисичетата” на Л. Хелман.

 

2

5.

Цензура и критика: драмата и филмовите адаптации на Тенеси Уилямз: трите адаптации на „Котка върху горещ ламаринен покрив” на Т. Уилямс в САЩ и Източна Европа

2

6

Социални и политически конфликти на сцената и екрана през 40-те и 50-те години: социалната драма на Артър Милър и нейните филмови адаптации.

2

7

Крахът на илюзиите и театърът на абсурда. Кой се страхува от Едуард Олби: Театралните постановки и филмовата версия на „Кой се страхува от Вирджиния Улф”

2

8

Разчупване на табутата и Американският „Оупън Театър”. Сам Шепард (драматург, актьор, музикант и поет)

2

9

Феминистка драма: канон, стил, проблематика Уенди Уосърстайн („Хрониките на Хайди”)

2

10

Ролята на реализма в съвременната драма/ театър: Марша Норман („Лека нощ, мамо”) Феминистки теории за зрителя – Лора Малви и Джил Долан

2

11

История и музика: афро-американската съвременна драма „Пианото” от Огъст Уилсън. Ролята на музиката в драмата и киното

2

12

Травмата на 90-те години на сцената и екрана: Маргарет Едсън „Уит”

2

13

Постмодерната американска драма: Джон Гуер „Шест степени на разделеност” , Тони Кушнър „Ангели в Америка”

2

14

Новата естетика, автопърформънс: Сюзан-Лори Паркс, Дъг Райт

2

15

Обобщение. Постмодерното синтетично изкуство

2

 

Библиография

Основна:

Glaspellр Trifles 1916, in Heath Anthology, II ed, II vol, p 1169.

Lillian Hellman, The Little Foxes (1939)

E.O’Neill, Long Day’s Journey into Night  (1941) Norton, III ed., II vol p.1302

T.Williams, A Streetcar Named Desire (1947)

Albee, Who’s Afraid of V.Woolf (1962)

A.Miller, Death of a Salesman (1949) Anth.2

Sam Shepard, Fool For Love (1988)

Norman, ‘night, Mother (1983)

Ntozake Shange, For colored girls who have considered suicide (1975)

John Guare, Six Degrees of Separation (1990)

August Wilson, Fences (Norton Anthology, II volume, IVth edition)

Tony Kushner, Angels  in America  1991

Suzan-Lori, Parks Topdog/Underdog 2002

Doug Right, I’m My Own Wife, 2004

 

Допълнителна:

Murphy, Brenda. The Cambridge Companion to American Women Playwrights, Cambridge UP, 1999.

Roudane, Matthew (ed). The Cambridge Companion to Sam Shepard, Cambridge UP, 2002.

Berkowitz, Gerald. American Drama of the 20th Century. Longman, 1992.

Krasner, David. American Drama 1945-2000, Blackwell Publishers, 2006.

Wetmore, Kevin (ed.) Suzan-Lori Parks: A Casebook, Routledge 2007.

Slavova, Kornelia. The Gender Frontier in Sam Shepard’s and Marsha Norman’s Drama, Polis, 2002.

Slavova, Kornelia. The Traumatic Re/Turn of History in Postmodern American Drama, Sofia University Press, 2010.

Zander Brietzke American Drama in the Age of Film, University of Alabama Press, 2007.

 

 

 

versita_logo

 

Versita launches Versita Open, an Open Access Portal for Scholarly Journals

 

2010-09-27

Versita today announced the launch of Versita Open, where publishers of scholarly journals can choose an open access model and services that best serve their needs. Versita Open has already attracted over 200 journals across numerous disciplines and expects to publish 500 journals in the near future.


Versita Open (www.versitaopen.com) is an Open Access (OA) platform, which does not impose any open access model on participating journals owned by universities, institutes and societies. Some of them raise funding from article processing charges (“author pays” model), while most are funded by the universities, institutes and societies which own them (“publisher pays” model).


Commenting on the new venture, Jacek Ciesielski, the CEO of Versita says: “Most of the OA advocates did not realize that what they promoted was already widespread among scholarly journals. Our research shows that about 80% of scholarly electronic journals are so called UOA, unintentional open access journals. Their publishers are either not prepared to sell electronic subscriptions or the quality is not good enough. If they try, they often do not cover their costs with the revenues paid by libraries or authors. Therefore, all UOA journals are funded by the universities, institutes and societies that own them”, Ciesielski concludes.


Within the new service, Versita Open provides publishers with the world’s leading e-publishing technology solutions such as MetaPress and Editorial Manager, instead of open source or internal systems. “Versita not only provides them with the technology, but also performs all publishing functions such as journal production, marketing and distribution”, said Dawid Cecula, Business Manager for Versita Open.