Списък на животни в текстовете

Животно Форма Текст
риба 12 000 риби
птица Птичетата
риба Рибите
агънце агънце
вълк бесен вълк
вълк бесни вълци
вълк бесни вьлци
куче бесни кучета
пчела благи пчелици
куче бясно куче
вол волове
вол воловете
вълк вълци
гълъбица гълъбица
гърлица гърлици
гъсеница гъсеници
животно домашни животни
елен елен
елен еленска глава
елен еленската глава
жаба жаба
жаба жабата
жаба жаби
жаба жабите
звяр зверове
змия змия
змия змията
камила камила
камила камилата
камила камило
козле козле
козле козлето
кокошка кокошка
кон кон
кон коне
кон коня
котур котур
лъв лъв
овца овца
овца овце
орел орела
патица патица
петел петел
петел петли
псе псета
птица птица
птица птици
птица птичета
пчела пчели
пчела пчелите
рак рачешки черва
риба риба
риба рибата
риба риби
риба рибите
риба рибица
скакалец скакалци
пчела сладки и благи пчелици
сърна сърна
смокиня три смокинови листа
червей червеи
червей червей
червей червея