Данни

Заглавие Молитва против дявол и вещици
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Молитва против дявол и вещици

  [За текста]

  Поместена в сб. № 631, XVII в., НБКМ. Обнародвана от Цонев, Опис 2, с. 150—151. Превеждам я оттук.

  [Превод]

  Стои Сисин пред дверите на божия раб (кажи името), на копие се подпрял, с меч се опасал, отправил взор напред към мора и вещици и всякакъв вид вили. С него повиках всички ангели, с тях архангел Михаил и Христовите апостоли Петър и Павел. Дойде невидимо от небето и прогони от това място мора, и вещици, и дявол: вечер в полунощен час, когато морето почива, когато вода не тече, нито петли пеят, нито псета лаят — тогава изгониха всички бесове и тъмни духове от това място, от този храм, от тези четири страни. Тук, при раба божи (кажи му името), за вас няма място, тук са 4-та евангелисти, тук са 16-те пророци, ще пазят и ще бранят раба божи в името на отца и сина и светия дух.