Данни

Заглавие Гръмник (Кръговник)
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Гръмник (Кръговник)

  [За текста]

  Издания: Архангельский, К истории, с. 137—142 (по сб. № 308 (80) от НБКМ от XVI в.); Пыпин, Памятники 3, с. 154—155 (приписван на цар Ираклий); Ангелов – Генов, с. 355—357 (препечатан по Арх. частично с паралелен превод на публикуваните части); Петканова в: Христоматия, с. 182—184 (също частичен превод).

  [Ел. описание на НБКМ 308: Апокрифен сборник НБКМ 308; Преписи на Трепетници: Repertorium: Гръмник Кръговник (по месеци) ]

  [Превод]

  Месец о к т о м в р и. Ако прогърми в първия ден, предсказва спасение на света. Ако ли има тътен, предсказва за битки на велики мъже. В същия месец ако прогърми през деня или има мълния, ще бъде дъждовно, голяма тишина и потоците ще се напълнят. В същото време ще има много плод и храна. Хората ще паднат в грях поради блудство и техните домове ще се развратят. Жените и децата им внезапно ще измрат. В същия месец ако има през нощта гръм или мълния, всички хора ще се разболеят. Тогава много мъже ще погинат от меч и войска. В същия, месец ако има земетръс през деня, житата ще изсъхнат. Голям страх ще има между хората и големи дъждове. Ако ли земетръсът бъде нощем, хората ще погубят княза на тая земя.

  Месец с е п т е м в р и, първи ден. Ако прогърми, предсказва смърт. Ако ли има тътен, ще има радост и голяма благодат. В същия месец ако има гръм и мълния през деня. всички от източната страна до запад ще се зарадват, а египетската земя ще изнемогне, ще погине от ревност и зверове ще я изядат. Ако ли има гръм и мълния през нощта, страх ще пламне на онези места и корабите ще потънат. И много ветрове ще има, разруха на домовете, бедност и много зверове. Добитъкът ще се разплоди много. В същия месец, ако има земетръс, ще има много войни и мнозина ще загинат. Морето ще намалее, после ще вали изобилен дъжд. Ако ли пък земетръсът бъде през нощта, тогава хората ще намалеят и ще се явят скакалци, които ще изядат житата. Дъждове ще има и овошките няма да дадат плод.

  Месец н о е м в р и. Ако прогърми през нощта, медът ще бъде много. Мъдри и праведни мъже ще измрат. Ако ли през деня има гръмотевица и мълния, в арабската земя ще настъпи глад. И още показва, че хората, имащи човешка слава, ще спечелят, а войниците ще загинат. Истински град ще се разсипе. В тази земя бедните човеци ще се разболеят. Ако ли през нощта има гръмотевица с мълния, ще има пожари по всички страни и градове. Кораби ще потънат. Зверовете и животните ще се умножат. Зверовете ще се нахвърлят върху хората. И ще бъдат изгорени от небесата. В същия месец ако има земетръс през деня, за царете — мир. И любов голяма ще има между човеците. Война няма да има, но ще валят силни дъждове. Ще има много жито. Младенци и животни ще измрат. Ако ли земетръсът бъде нощем, ще настъпи траен мир. И скръб и печал няма да има, а радост голяма между хората. Оранта ще е тежка. Морските животни ще се умножат. После дъждовете ще се засилят.

  Месец д е к е м в р и. Ако прогърми или има мълния, другостранци ще отворят война и ще паднат в робство, а техният цар ще погине от робите си. И жито много ще има и плодове. Ще настъпи дълга зима по земята. В много морета много мъже ще загинат. Ако ли има гръмотевица с мълния през нощта, раждащите се ще измрат. Другите народи ще изгладнеят и ще има неочаквана смърт. Ще се яви силен човек. Тогава царят ще погуби своите противници. В същия месец, ако има земетръс през деня, царят ще остави и града, и войската и ще отиде в други страни, у друг цар ще се спре. И църкви ще запустеят, и диви зверове ще загинат. После всички градове ще се успокоят от многото вик, война и смърт. Предсказва още и война с много градове и с нови народи. И неговото царство няма да го приеме, а църквите ще запустеят. Дъжд няма да има, нито жито. После обаче царството ще го потърси. И градовете ще се уредят и населят. Църквите и областите ще се умирят.

  Месец я н у а р и. Ако прогърми, предсказва много болести. Ако има тътен, няма да има никакво зло. В същия месец ако има земетръс през деня, ще има много плодове и потоците ще се умножат. Ще има голямо изобилие от всичко. Ако земетръсът бъде през нощта, то ще има междуособна война и метеж между хората, убийство, въздишки и много сълзи сред хората. Градовете ще се развълнуват. Ще има голяма зима, много овощия, жито много и добри ниви.

  Месец ф е в р у а р и. Ако прогърми, предсказва забогатяване на света. Ако има тътен, показва гибел голяма на света. Ако има гръмотевица или мълния през деня, показва за болярите с висок сан падение и по много места пожари. Ще има изобилие от жито и бедните ще се възгордеят, а богатите ще се смирят. Ако гърменето или мълнията бъдат през нощта, ще има голяма морска битка и в корабите ... (?) Житото ще бъде много. Сред животните — много приплод. Болярите ще направят помежду си война поради ревност и после ще се омиротвори. Ако земята се тресе през деня, то старейшините на хази земя ще познаят много добро, а в други градове за старейшините ще настъпи пагуба. Дъждове ще има много, а житото ще е добро. Ако има трус през нощта, ще настъпи лошо вълнение сред хората, а в градовете — смърт. Хората ще погубят княза на тази земя. Църквите ще опустеят. Житото ще се увеличи.

  Месец м а р т. Ако прогърми, виното и пшеницата ще са много, ако тътне, показва война и пагуба. Ако гръмотевицата или мълнията са през деня, земята ще даде своя плод, рибите ще загинат, животните много ще се плодят. Между големите царе — мир, на изток и запад — много смърт. Ако има гръм или мълния през нощта, показва голямо добро. Ако има тътен, ще премине град по цялата земя.

  Месец а п р и л. Ако прогърми, предрича обилие на жито и вино. Ако има земетръс, съседни царе ще започнат помежду си война. И града, и тези люде ще обхване смут. Ще има гняв и ревност между тия хора. Велик мъж ще умре, човеци ще загинат, ще валят дъждове, жито и плодове — много. Ако земята се разтърси през нощта, ще има метеж сред хората. Няма да се покоряват на своите боляри и князе и ще напуснат своя старейшина, ще мислят зло за своя цар и ще започнат да не работят. Във войската му няма да има ред. Западният цар ще умре, ще има много дъждове към края на лятото и много жито. В Египет ще настъпи глад. . . . . . . . .

  Месец ю н и. Ако прогърми, велик мъж ще умре. Ако има тътен, показва глад. През същия месец ако има гръмотевица през деня с мълния, хората ще станат милостиви и праведни и ще се радват на делото на своите ръце. Земята и небето ще дадат много блага. Житото на тази земя ще е добро. Ако има гръмотевица или мълния през нощта, показва болест, смърт и плен за хората; за конете и овцете — смърт. За арабите показва гибел. В този град, където стане знамението, то след това показва изобилие и радост. Ако ли има земетръс, честни царе и князе ще се смирят, а смирени ще се въздигнат. И враговете ще погинат; на това място ще има похвала. Където бъде земетръсът, там и житото ще е много. Ако земетръсът е нощем, ще има преселение по местата, гонение и плен ще има на това място. И от всички години годината ще е най-добра и [ще има] голяма слава. По места — дъжд и много мед.

  Месец а в г у с т. Ако прогърми, велик мъж ще умре. Ако има тътен, всичко ще бъде добре, не показва никое зло. Ако ли прогърми през деня или има мълния, на изток и на запад законите ще се отменят. Земята ще даде много плод. Войници ще дойдат от друга страна и ще го изядат. Те ще превземат тези земи. Разбойници ще се появят и ще има убийства между тях. Ако гърменето и мълнията бъдат през нощта, войниците на царя ще въстанат и ще го погубят. В източните страни няма да има жито и хората ще бъдат като зверовете. Ще измрат много деца. Ако има земетръс през деня, ще дойде скръб и печал, предсказва и болест. На места ще има жито. И всички градове и човеци ще се разорят. Някъде ще се запали голяма църква и овощните дървета ще изгорят. Лозята ще изсъхнат и земята грозно ще се сътресе от божия гняв. Ако ли през нощта земята се разтърси, всички земни блага ще бъдат на царя. Ще има дъждове и много пшеница, но ще има и треска.