Данни

Заглавие Апокрифни молитви
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Съдържание

  Апокрифни молитви

  Апокрифните молитви имат езически произход. Подобни творби са познати в древен Вавилон. Най-старите молитви — заклинания срещу болести и зли сили — са запазени на коптски и гр. език. Молитвите, които проникват в славянските литератури, са християнизирани езически молитви или създадени в християнска среда по стари образци. Част от творбите са славянски обработки и съчинения, но е трудно да се направят точни констатации поради унищожаването на много паметници. Между апокр. молитви и народните баяния в древността и в по-късно време съществува тясно взаимодействие.

  Изследвания: Яцимирский 1914; Петканова 1976