Данни

Заглавие Молитва против запек
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Молитва против запек

  [За текста]

  Намира се в Зайковски требник от XIV в., б. ред. Публикувана от С т. М л а д е н о в, Зайковски светогорски требник. ПСп. XXI, 1910,. с. 203; Ангелов – Генов, с. 369 с паралелен превод, който тук заемам без промени.

  [Превод]

  В името на отца, сина и светия дух. Излязох на поле огнено и намерих езеро пламенно. В него седяха три сестреници, държащи три блюда с рачешки черва: по-старата връзваше, средната развързваше, по-младата бога молеше: позволи, боже, да минава вода у тоя човек, раб божи (името му), в името на отца.