Данни

Заглавие Молитва против гръм
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Молитва против гръм

  [За текста]

  В сб. 273, XVII в., НБКМ, непубликувана. Превода правя го ръкописа, л. 69—70. Друг препис в молитвениче № 646, XVIII в., публикувана от Цонев, Опис 2, с. 162.

  [Превод]

  Триста ангели божи, които въртят гръмовното колело и пращат дъждове и мълнии на земята, наблюдават злобата на тези, които я вършат. Със силата на тези свети ангели помогни на раба божи, носещ светата Троица, който страда от страх от гръм, и от зъл човек лукав, и от бесове. Ангелите на небесния цар въртят гръмовното колело, викащи: “Свят, свят, свят е господ Саваот, изпълнено е небето и земята със славата му! Осанна във висинето и благословен е, който върви в името господне, осанна на този, който е във висинето!”