Стара българска литература. Т. 1. Апокрифи

Електронно издание на книгата на Донка Петканова. Стара българска литература. Том 1. София: Български писател, 1981.