Данни

Заглавие Гръмник (Зодиак)
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Гръмник (Зодиак)

  [За текста]

  Предхожда се от една зодиакална част (в някои преписи тя липсва), която определя кои дни през месеца на коя зодия принадлежат, кои са лоши, кои средни и кои добри. След това се уточнява в границите на всеки месец кое число на коя зодия принадлежи, след което започва същинският гръмник. От този вид гръмник са известни множество преписи. Съвпадение точно между тях няма по отношение на съдържанието на предсказанията и реда им; по всичко личи, че разполагаме с различни редакции и различни преводи. Формата им остава една и съща, както и основният дух.

  Издания: Ягич 1878, 122—124 (по ркп. от XIV в., срб. пр.); Тихонравов, Памятники ΙΙ, с. 360—366 (към него е присъединен и друг вид гръмник — гадаене по гърма според растенето на луната в границите на месеца, по сб. от XV в., срб. ред.), с. 369—374 (по р. пр. от XV в. и XVIII в. без зодиакалната част, гадание на гърленето не по зодиакални числа, а по зодии, съвпадащи с месеците); Дуйчев, Естествознанието, с. 401—413 (по пр. от XVIII в. с паралелен превод; очерк за гадат. книги на с. 390—401). Тази ред. на места е разширена. След таблицата за дните на зодиите има една част, която по мнението на Дуйчев е българска — свързва животинските знаци с градове и страни: „Гледай тук и разумявай. Рибите са образи. Овенът е Рим. Близнаците са Търново. Ракът е Русчук. Лъвът е Дунав. Девицата Романия. Скорпионът е Анадол. Стрелецът е Солун. Козирогът е Сърбия. Юнецът е Влашко. Водолеят е морето.” Смята се, че тази ред. възниква през XIV в. Един неиздаден пр. от типа на Тих. 2 в сб. № 667, XVI в., НБКМ (Цонев, Опис 2, с. 179).

  Превеждам творбата по изданието на Ягич. Оригинално заглавие: „Сказание за гръмника”.

  Общо изследване върху гръмниците с привеждане на славянски и еврейски текстове у Перетц 1899. Изследвачът различава 6 вида гръмници.

  [Превод]

  Р и б а. Ако прогърми в числото на рибата, пшеницата ще изгние, ще има много злини за хората по цялата вселена, в царствата глад и пагуба, а след това ще въстанат един срещу друг и ще има война между царете им. Зимата ще бъде добра и всичко ранно ще бъде добро. За воловете — пагуба, също така мор за всички зверове и животни на изток и на запад.
  Тръс. Ако има земетръс, навсякъде ще се появят големи болести и ще бъдат тежки.

  О в е н. Ако прогърми в числото на овена, това показва развала на всичко ценно, всички острови ще се изпълнят с човешки трупове и лъвове ще се наситят от тях.
  Ако има земетръс, ще погине целият свят.

  Т е л е ц. Ако прогърми в числото на телеца, пшеницата по местата ще изгние, в царствата ще има голяма радост, на изток — сеч, метеж и глад, някакъв насилник ще се появи от някаква страна, ще има недъзи и тежки болести. За домашните животни ще има голям мор.
  Ако има земетръс, ще настъпи голяма горещина и ще има метеж.

  Б л и з н а к. Ако прогърми в числото на близнака, това показва за пшеницата развала, между хората придобивка, за плаващите — гибел; късната сеитба ще бъде добра, а зимата — тежка. Всички плодове ще намалеят, в тази страна ще се надигне някакъв насилняк и ще има голяма напаст, за силните хора — гибел и тази страна ще бъде завладяна. За пшеницата и ечемика — гниене, в другите страни харманите ще се напълнят и в западните страни мнозина ще се наситят; ще има треска; хубавите плодове ще намалеят и храна ще има по-малко; ще има бедност и за воловете — смърт.
  Ако има земетръс, показва разлъка за известни мъже.

  Р а к. Ако прогърми в числото на рака, това показва, че ще задухат силни ветрове, но сеното и житото ще уцелеят, харманът ще се напълни с пшеница и ечемик. В западната страна мнозина ще се наситят, ще има голям трясък, ще има оскъдица от добри плодове. Зеленчуци ще има малко и смърт много, овощия ще има много. В северните страни ще има пагуба и гибел за царя в тази страна.
  Ако има земетръс, ще има забрава от съмишлениците, за силните — разлъка. Жалост и тъга ще има за хората в тази страна, които живеят тук.

  Л ъ в. Ако прогърми в числото на лъва, за пшеницата и другите плодове — развала, в западните страни — телесни болки, струпеи и краста; зимата ще бъде сурова, за зверовете — мор.
  Ако има земетръс, зимата ще бъде люта.

  Д е в и ц а. Ако прогърми в числото на девицата, това показва и за другари, и за врагове, и за царя — гибел; в египетската земя ще има междуособици и плаващите ще погинат; за пшеницата и зеленчуците — развала, а навсякъде по планините — тление; това, което бъде на полето, всичко ще бъде добро, зимата ще закъснее; за хората — неочаквана смърт, а по градовете малко радост.
  Ако има земетръс, между хората ще има болести.

  В е з н и. Ако прогърми в числото на везните, ще има битки и сеч, всеки ще се дигне един срещу друг; ще настъпи глад, страната ще се изпълни със зверове и ще има много знамения. Мъже и жени ще умрат от ушна болест, в западните страни ще настъпи такъв глад, че хората от онова място ще се дигнат и ще започнат да бягат; за домашните животни ще има мор.
  Ако има земетръс, на много места ще има война.

  С к о р п и о н. Ако прогърми в числото на скорпиона, ще има глад и сеч, за пшеницата — гниене, зимата ще бъде тежка, плодовете малко, а в южната страна ще погине всичко. В тази страна ще има грабителство, ще въстанат един срещу друг, царят им ще се смени и на негово място ще бъде издигнат друг цар.
  Ако има земетръс, това показва, че ще настъпи благодат и много радост.

  С т р е л е ц. Ако прогърми в числото на стрелеца, ще има борба и метеж много в тази страна; ще има от всички плодове; това, което е в планините, ще изгние; за четириногите животни — приплод. Зимата ще закъснее; в източната страна ще има много битки; плодовете за ядене след това ще падат и ще потънат; ще има навсякъде по вселената радост.
  Ако има земетръс, за стадата ще настъпи мор и голяма смърт.

  К о з и р о г. Ако прогърми в числото на козирога, това показва, че ще има много дъждове в продължение на четири дни; метеж между първенците; на изток ще се появи друг цар; по селищата ще има глад и голяма буря, а в морето гибел за корабите.
  Ако има земетръс, тогава в тази страна хората ще измрат.

  В о д о л е й. Ако прогърми в числото на водолея, това показва, че на някои места ще има война и много болести; ще има изобилие от всичко; за животните — пагуба; за първенците — смяна и жалост между тях. Ако има земетръс, това предсказва войни и силно движение.