Данни

Заглавие Слово за Исак
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Слово за Исак

  [За текста]

  Този разказ сравнявам с Панагюрски сб., който ми изглежда по-изправен в сравнение с преписа на Лавров. Отбелязвам го с П.

  [Превод]

  1. Исак растеше в дома на своя баща. Когато стана на девет години, дойде ангел при Аврама и му рече1: „Така казва господ: ако ме обичаш, Авраме, заколи своя син и ми принеси жертва!“ И ангелът му показа мястото. Аврам не разказа никому случилото се. Той взе един роб и сина си Исак и отиде на мястото, което му посочи господ.

  Исак запита: „Татко, къде отиваме?“ Аврам отговори: „Ще принесем жертва на бога.“ Когато стигнаха на мястото, пренесоха дърва с ослето. Исак направи огън и жар. Той каза на своя баща: „Татко, огънят вече е готов, и жарта също, къде е овцата?“ Аврам отговори: „Бог вижда овцата.“ После рече на роба: „Вземи ослето и иди някъде!“2 Робът отиде.

  2. Аврам хвана Исака и го поведе на заколение. Когато Исак разбра това, рече на баща си: „Татко, татко, вържи ми ръцете и нозете, та още недоклан да не те ударя и да не сторя грях.“3 Когато Аврам го възви и сложи ножа на гърлото му, ангел господен рече: „Авраме, Авраме, не прави никакво зло на своя син; погледни вдясно от себе си и виж в садоковия храст един овен.“ „Садок“ се нарича лободата. Аврам погледна, пусна сина си4 и се върна в дома си.

  3. Когато Исак порасна, баща му го предаде на своя любим роб Андрей и рече: „Вземи своя господар и го ожени в Ханаон, където е майчиното му родно място.“ Андрей взе Исака. Аврам и майка му Сара го благословиха, също благословиха и Андрей. Андрей взе много роби, домашни животни, камили и отиде в Ханаон да търси жена за своя господар. Той пристигна там и обходи много халдейски земи. Не беше весело на сърцето му. Пристигна в Савър и намери сред народа много девици и на кладенеца една мома, която беше много красива. Тя го посрещна с вода и рече: „Искате ли вода?“ Андрей се напи със своята дружина и прослави бога. Напои и животните. Андрей запита: „Кажете ми, деви, къде можем ние и животните ни да прекараме нощта?“ Същата мома рече: „У моя баща има място за почивка, а за камилите храна.“

  4. Ребека заведе всички при баща си. Когато влязоха в дома на баща й, предадоха целия керван на Ребека. На утрото я украсиха със злато и бисер и като я взеха, поведоха я към Аврама в Месопотамия. Там излязоха да я посрещнат. Ребека рече: „Покажете ми моя годеник.“ Когато й го показаха, Ребека се поклони на Исака и го поздрави. Щом настъпи нощта, Аврам отиде с Исак при Мелхиседек и той ги благослови.