Данни

Заглавие Молитва срещу вятър
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Молитва срещу вятър

  [За текста]

  Намира се в часослов № 631, XVII в., НБКМ, отпечатана от Цонев, Опис 2, с. 151—152. Превода правя по тази публикация.

  [Превод]

  Излязоха седем ветрове и седем огньове, различни по горещина, и срещна ги пречиста Богородица майка божия с 12 апостоли, и попитаха ги: “Къде отивате, ветри, и вихри, и огньове?” Отговориха: “Отиваме на човека очите да ослепим, и ушите да оглушим, и жилите да извлечем, и кръвта му да пролеем.” И рекоха пречиста Богородица и 12 апостоли: “Заклинам ви, ветри, и вихри, и огньове в 318-те отци, които са в Никея, да не направите никаква пакост на раба божи — пазете го от клевета в село, и от завист и ненавист, и от роденица, и от прислушници, и от магьосници, и от житовъбец, и от млекомамец, и от масломамец, и от лош сън, и от зъл час, и от зла среща, и от зла стига на вода или на брод, и от мълния, и от страх нощен, и гняв дневен.

  Който иска да я носи при себе си честно за спасение, и за изцеление, и за живот, и за здраве във веки веков, амин.