Данни

Заглавие Молитва против уроки по пчелите
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Молитва против уроки по пчелите

  [За текста]

  В псалтир № 464, XVII в., НБКМ, публикувана от Цонев, Опис 2, с. 11. Превеждам оттук.

  [Превод]

  В името на отца, сина и светия дух. Вземи 3 стръкчета тиквени и 3 от лоза, и 3 вейки от плет и с три камъка на входа покади с тамян три пъти, месец март, ден първи.

  При разпръскване на пчелите. Гърмяха и летяха сладки и благи пчелици, и срещна ги свети Зосим, и рече им: „Къде отивате, благи пчелици?” — „Отиваме в галилейската планина къщи да градим.” Рече им свети Зосим: „Заклинам ви да не отивате в гората галилейска, нито къщи да градите, нито килийки. Върнете се при раба божи (кажи му името) и там градете къщи и килийки!” Свети Зосим върна моите пчели към своята майка.