Данни

Заглавие Трепетник
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Трепетник

  [За текста]

  Издания: Сперанский 1899 (тук основно изследване и няколко текста по б. и срб. ръкописи); Архангельский, К истории: 131 (по сб. 308 от НБКМ, XVI в.). Превод по този сб. в: Христоматия: 184; тук помествам същия пр.

  [Ел. описание на НБКМ 308: Апокрифен сборник НБКМ 308; Преписи на Трепетници: Repertorium: Трепетник]

  [Превод]

  Ако потрепере дясната буза, предсказва за богатите печалба, за бедните — добро. Ако е лявата страна — успех. Ако потрепере темето на главата — показва печал от приятел. Ако е тилът — за богатите плач, за бедните — добро. Ако играе дясното око, показва за бедните полза. Ако е лявото око — показва сълзи. Ако потрепере лявата вежда, предсказва някое добро. Ако е дясната, показва недъг, а после добро. Ако потреперят ноздрите, показва и за бедни и за богати добро. Ако потрепере устната, значи радост. Ако затрепере дясната страна на езика, показва печал. Ако е лявата страна — добро пътуване. Ако тракат зъбите, показва разрушение. Ако потреперят членовете на дясната страна, означава печал и велика скръб. Ако бучи лявото ухо — предсказва някое добро. Ако зашуми от дясната страна, показва добро и чест. Ако потрепере дясната страна на брадата, означава добро за всички. Ако е лявата брада — печал и смърт. Ако потрепере лявата плешка, показва печал. Ако е лявата мишница — за богатите слава, за бедните утешение и радост. Ако потрепере левият лакът — за богатите работа, за бедните радост. Ако потрепере десният лакът, значи радост. Ако потрепере дясната ръка — за богатите недъг, за бедните работа. Ако е лявата ръка, значи ще станеш господар или владика и враговете ти ще загинат. Ако потрепере пръстът до него, показва печал. Ако потреперят ребрата от дясната страна, означава радост. Ако са ребрата от лявата страна — зла болест. Ако потрепере лявото коляно, предсказва пътешествие. Ако е дясното бедро — беда, а лявото — показва добро и радост. Ако на някого потрепере дясната нога, за това мнозина ще работят. Ако е лявата нога, ще избегнеш голяма болест. Ако потрепере десният прасец, показва печалба, ако е левият, за човека ще дойде нещо добро и ще се зарадва. Ако потрепере пръстът на дясната нога, предсказва радост. Ако е пръстът на лявата нога — печалба. Край на трепетника.