Данни

Заглавие Молитва на свети арх. Михаил против мора и вещица, вампир и вятър, които са през деня и нощта
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Молитва на свети арх. Михаил против морра и вещица, вампир и вятър, които са през деня и нощта

  [За текста]

  В сб. № 273, XVII в., НБКМ, непубликувана. Превода правя по ръкописа, л. 50—52. Варианти: Соколов, Материалы и заметки, с. 36—39 (по Драголев сб., XIII—XIV в., срб. ред.); М. Panteliс, Hrvatskoglagolski amulet. Slovo 23, 1973, c. 201. Тези варианти са по-обширни, в тях играят роля освен арх. Михаил и други лица.

  [Превод]

  Каза вещицата: „Аз дърво плодовито изкоренявам, женска младост връзвам и женска ненавист надвивам; приближавам се и ще вляза при човека като кокошка, като гълъбица, като змия. Аз хубави деца одушвам и затова ме наричат убийца. Когато се роди истинското божие слово, отидох там да го измамя. И намери ме архангел Михаил и окова ме, аз се заклех и рекох: „Кълна се в престола на вишния и във висшите сили, че няма да те излъжа, но ще ти кажа истината. Ако може човек да препише името ми, аз няма да вляза в дома на раба божи ...“ И рече архангел Михаил: „Кажи ми твоите имена!“ — „Първо име — Мора, второ — Вещица, трето — Визуса, четвърто — Макарила, пето — Сияна, шесто — Евгелуса, седмо — Наврадулия, осмо — Живи огън, девето — Пладница, десето — Детодавица, единадесето — взема млякото на младенците, дванадесето — Дявол измамник.“ На архистратиг Михаил рече: „Пусни ме да ти се закълна — където тези имена се произнасят, да не влезе там никакъв дявол во веки. Амин. Нито при спящите, нито при ядящите, нито в полунощ, нито по пладне, винаги, днес и всякога, и през всички векове, амин.