Данни

Заглавие Сказание за премъдростта на Григорий, Василий и Йоан Богослов
Автор

Донка Петканова

Издател

Катедра по кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, Софийски университет

Публикация

Електронно издание

 • Андрей Бояджиев
 • Източник

  Петканова, Донка (съст. и ред.). 1982. Стара българска литература. Том. 1. Апокрифи. София: Български писател.

  Авторски права

  CC BY-SA 4.0

  Дата 2021

  Текст

  Сказание за премъдростта на Григорий, Василий и Йоан Богослов

  [За текста]

  Творбата е известна в науката като „Беседа на тримата светители”. Тя е широко разпространена в славянските литератури. Въпросът за произхода й още не е решен убедително. Всеки случай в първоначалната си редакция тя не може да бъде по-ранна от V в. Между многобройните издадени и неиздадени славянски текстове не се срещат абсолютно еднакви. Въпросите са така комбинирани и подредени, че при всеки препис може да се говори за друга редакция, за нов вариант и дори за нова творба при едни и същи разговарящи лица.

  Издание на текстове, в които разговарят тримата „светители” — Василий Кесарийски, Григорий Богослов и Йоан Златоуст (в нашия текст „Йоан Богослов” е грешка): Порфирьев, Апокр. сказ. нов. лицах, с. 384—391 (по ркп. от XVII в., р. ред.); пак там, с. 391—395; Тихонравов, Памятники ΙΙ, с. 433—438 (из Цветник от 1665, р. ред.); П о л и в к а, Starine, 21, 1889, с. 197—201 (с разночетения по други преписи, заглавие: „Въпроси и отговори на някои старци”); П о л и в к а,, пак там, с. 202—206 (по южнослав. пр. с разночетения по др. издания); Пыпин, Памятники 3, с. 169—178; В я з я м с к и й, Памятники древней письменности, т. III, 1880, вып. 1, с. 88—123; Новакович, Примери, с. 442—447; Н о в а к о в и ч, Starine, 6, 1874, с. 47—55 (по б. пр. от XVIII в.).

  Превода правя по Поливка 2.

  [Превод]

  Григорий рече: Кое изкуство бе първо на земята?

  Василий отговори: Шивачеството, когато Ева и Адам съшиха смокиновите листа и си направиха дрехи.

  Григорий рече: Чий глас бе чут от изток до запад?

  Василий отговори: Евиният, когато роди Каина.

  Григорий рече: Кой първи назова бога?

  Василий отговори: Сатанаил, първият ангел, изхвърлен от небето 4 дни преди създаването на Адам; заради гордостта му той бе наречен сатана1.

  Василий рече: Що е глъбина морска, висота небесна и широга земна? — Отец и син и свети дух2.

  Йоан рече: Що е: един дойде и видя една лежаща риза и кърпата, която бе на главата му, не лежеше с ризата, но отделно свита и положена на друго място?

  Григорий рече: Кърпата е служебното платно на блюдото, а неговите дарове горното небе до преизподнята, и там е бездната като риза, а стихаря е 7-те небеса, а поясът е железните стълбове около голямото море, на което плава земята; петрахилът е входът и изходът, а това под пояса на земята е дебелината й, колкото от изтока до запада. Господ заповяда да се сгъсти морската пяна и създаде земята на четири големи кита... (неясно по смисъл). Дълбочината на това море е колкото от изтока на слънцето до запада и дъното на това море се притиска в железния стълб. Дебелината на морето е колкото дълбочината му, неговото дъно се крепи на седем стълба. И тук е адовото жилище, и тук Антихрист лежи вързан, амин. А тези стълбове стоят на неугасим огън. А над всичко това — небе и светла денница, която бе създадена преди слънцето. Там живеят хора, които- летят с мислите си като паяжина и не познават смъртта, нито земята... (неясно).

  Василий рече: Къде беше по-рано бог, когато не съществуваше светът?

  Йоан рече: Има на небето 3 стаи и там беше с агнеца, там са и неговите дарове, а светлината му няма край.

  Йоан рече: В тези стаи е отец, син и свети дух — ангел.

  Василий рече: От какво са създадени ангелите?

  Йоан: рече: От господния дух.

  Йоан рече: От какво е гърма, от какво е мълнията?

  Василий рече: Има два ангела гръмовни и два мълниеносни.

  Григорий рече: Колко са ветровете?

  Йоан рече: 12.

  Василий рече: Разтълкувай ми четирите планини.

  Григорий рече: Лука е на изток в човешки образ, Матей на юг в образ на телец, Марко на запад в орльов образ, Йоан на север в лъвов образ, всички са крилати.

  Йоан рече: Как бе създадено името на Адам?

  Василий рече: Бог изпрати своя ангел и той взе 4 думи: „аз” на изток, „добро” на запад, „мислете” на юг, „ер” на север и му даде име Адамъ.

  Василий рече: Колко са високите планини, моретата и големите реки?

  Григорий рече: Планините са 12 и моретата 12, минават през цялата земя, а големите реки са 30, едната извира от рая и се разделя на четири реки.

  Йоан рече: Колко са морските острови?

  Василий отговори: Всичко 30 и в тези острови има по 70 различни народи, и по толкова птици, по толкова риби и по толкова дървета.

  Йоан рече: Кой научи хората да се кланят с лице към изток?

  Василий: Мойсей на Синайската планина.

  Василий рече: Кой пророк не бе погребван?

  Йоан отговори: Мойсей на Синайската планина, възнесоха го ангелите в рая.

  Василий рече: От какво стана просфората? Йоан рече: Когато Мойсей преведе народа през Червеното море, тогава полагаха безквасно тесто на главите си, та се опичаше от слънцето и те принасяха жертва богу; това на главата беше просфората.

  Йоан рече: Откъде се взе мирото?

  Василий рече: Когато мироносците къпеха господа, тогава Мария взе от този купел и помаза брат си Симеона, който бе лежал болен 6 месеца.

  Григорий рече: Коя майка суче децата си?

  Йоан рече: Морето суче реките.

  Григорий рече: Кой пръв назова божия син на земята?

  Йоан рече: Исая бе взет от утробата на своята майка от ангели и занесен до седмото небе. Тогава слезе словото в девичата утроба, а Исая бе отново вложен в утробата на майка си.

  Григорий рече: Кои са двамата противници, които се борят от началото до века?

  Василий отговори: Денят и нощта.

  Григорий рече: Кой човек 100 години не седя на земята и небесата не видя, а на небесата заповядва до четвъртата година?

  Василий рече: Илия при Елзавел, когато царуваше и не одъжди земята три години и 6 месеца.

  Григорий рече: Кой праведник не говори 9 месеца и 8 дни?

  Василий рече: Захария, бащата на Йоан предтеча, когато имаше видение.

  Григорий рече: Кой праведник бог избави от смъртта?

  Василий отговори: Лот, когато избяга от смъртта.

  Василий рече: Кой човек умря нероден и кой роден остана жив?

  Василий рече: Адам умря нероден, а Илия роден остана да живее.

  Григорий рече: Кой е умрял два пъти и пак е възкръснал?

  Василий отговори: Лазар.

  Григорий рече: Кой смърт не видял, в смъртта избяга?

  Василий рече: Елзавел, когато царуваше.

  Григорий рече: Къде се смесват студено и горещо?

  Василий рече: Горящи въглени и град.

  Григорий рече: Кой не е роден от майка?

  Василий рече: Адам.

  Григорий рече: Кой нероден остаря и пак влезе в майчината си утроба?

  Василий рече: Адам бе създаден от земя и пак в земята влезе.

  Григорий рече: Колко години живя Ной след потопа?

  Василий рече: Шест години.

  Григорий рече: Кой пророк не бе погребан, гроба си носеше и в гроба пееше.

  Василий рече: Йона в корема на кита.

  Григорий рече: Кога целият свят се зарадва?

  Василий рече: Когато Ной излезе от кораба.

  Григорий рече: Колко години израилтяните работиха на египтяните?

  Василий рече: 400 години.

  Григорий рече: На колко се раздели морето?

  Василий рече: На 12 пътища.

  Григор и рече: Колко хиляди преминаха морето?

  Василий: 40 хиляди.

  Григорий рече: От тях колко хиляди преминаха Йордан?

  Василий рече: 400 хиляди.

  Григорий рече: Отгде бог взе пръстта, от която създаде Адам?

  Василий рече: От мадиамската земя.

  Григорий рече: През кой месец бог създаде Адама?

  Василий рече: На 25 март в 6 часа.

  Григорий рече: Едного търсих, но не го намерих, показа ми го една мъртва девица.

  Василий рече: Когато света Елена търсеше честното дърво, намери три кръста. Но тя не знаеше, кой бе животворният. Тогава положи двата кръста на разбойниците върху мъртва девица, но тя не стана. А когато положи честния кръст Христов, тогава умрялата девица стана.

  Григорий рече: Що е от земята 5, а от морето 2?

  Василий рече: От земята пет хляба, а от морето 2 риби, които господ благослови.

  Григорий рече: Кой удари плесница на господа при спор?

  Василий рече: Разслабения, когото при овча купел бог сам излекува.

  Григорий рече: Кой накара Петър да се отрече? Как се казва?

  Василий рече: Басисал.

  Григорий: рече: Как се казва дървото, на което се обеси Юда?

  Василий рече: Брекиня3.

  Григорий рече: Кой прободе господа?

  Василий рече: Стотникът Логин.

  Григорий рече: Кои двама ангели отместиха камъка от дверите на гроба?

  Василий рече: Единият Азаил, който се нарича „силен бог”, а вторият Калоил, което означава „праведен бог”.

  Григорий рече: Що е висота небесна, ширина земна и глъбина морска?

  Василий рече: Сила4, мъдрост и разум — троица свята.